Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Jak se správně vyslovuje "tis" a "niva"?

Slyšel jsem měkkou (ť, ň)i tvrdou výslovnost (t, n). Zdá se mi, že asi záleží, odkud je mluvčí. Neznáte někdo nějaké pravidlo? Jazyková příručka mi nepomohla, ani Pravidla českého pravopisu.
Témata: český jazyk

21 reakcí

| Nahlásit
Výslovnost slov, vět a celé řeči je způsob, kterým jedinec vytváří zvuky, z nichž se skládá mluvená řeč. Výslovnost je ovlivněna použitým jazykem, oblastí, kde mluvčí žije, jeho původem, vzděláním i jeho osobností. Správná výslovnost je ortoepie. Je důležitou součástí jak hovorového jazyka, tak jazyka spisovného. Kodifikace správné výslovnosti je zpravidla udržována zejména jazykovědci a na hereckých školách. Velkou tradici má právě jeviští výslovnost neboli jeviští řeč.
cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDslovnost
Obě slova jsou stará (pomíjím obchodní název sýra). Historický vývoj češtiny : cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%BD_v%C3%BDvoj_%C4%8De%C5%A1tiny
Takže odpověď se asi stejně nedozvíš, vyjma toho, že v češtině navzdory úsilí jazykovědců některé jevy přetrvávají.
(tvůj nick bych měl znát)
| Nahlásit
V těchto dvou konkrétních případech se mi to ovšem zdá celkem jednoznačné: [ťis], [ňiva]. Nenapadá mě žádný důvod pro tvrdou výslovnost.
| Nahlásit
Mě ano, zvyk. Obě slova v této podobě existovala před změnami v češtině, a rozdělení na měkké a tvrdé hlásky je mladší nežli ta slova. Čeština dříve nerozlišovala i - y. Znám obojí výslovnost, i když u tisu spíše "ty" a i nivy, "ňi".
| Nahlásit
Ano, měl jsem napsat "nenapadá mě žádný lingvistický důvod"... Nevím, kdy se v češtině začalo rozlišovat i/y, ale pochybuju, že jsou ještě naživu nějací pamětníci éry před touto událostí.
| Nahlásit
Lingvistika se zabývá hlavně psaným slovem. A od těch pamětníků jsme zdědili odposlechem i určitý smysl, jak to má znít. Je to dáno i regionem, nářečím. Tak mě tak napadlo, že to je jeden z důvodů, proč existují pravidla č.j. Spoustu slov vyslovujeme různě, týká se to třeba u/ů, ale máme dáno jak je psát. Dám ti příklad : vydra/vedra. Proč by se to nemohlo týkat i i/y ?
| Nahlásit
Počkej, ono se někde vodnímu živočichovi říká "vedra"? Nebo snad velkým horkům "vydra"?
| Nahlásit
Véno, například u nás na Hané se "vydře" opravdu říkalo "vedra", stejně jako "vidlím" "vedle". A to, proč se ptám na tu výslovnost, je to, že u nás se fakt "tis" vyslovuje tvrdě (měkce jsem to poprvé slyšel v televizi a divil jsem se, pak jsem se na to ptal v Čechách, kde se opravdu kloní k té měkké výslovnosti) a "nivu" jsem taky slyšel v obou variantách.
| Nahlásit
Ano, vedra je moravská.
| Nahlásit
Vyslovovat měkce nivelace, mě příjde divné.
| Nahlásit
nivelace je cizí slovo
| Nahlásit
Ano vím, ale tady jde o výslovnost. Kromě toho, jak se ta výslovnost srovnává a do budoucna bude vyvíjet, se slovem niva, které je významově velice podobné. Ještě je tu slovo nyvý = roztoužený.
| Nahlásit
Vím, že tu jde o výslovnost, umím číst. Výslovnost cizích slov nemusí být ve shodě s českými pravidly. Kinetický se taky nevyslovuje [kineťický].
| Nahlásit
To je v pohodě, těch slov je mnoho, ale umíš to odůvodnit ? Proč to tak vyslovuješ ? Tady jde o podstatu, o nic jiného.
| Nahlásit
Vtipné je ale, že když máme na mysli nivu jako louku, tak to vylovujeme měkce, ale niva jako sýr bývá u nás často slyšena v obou variantách. Pro mě je toto dost zajímavý problém, asi to zkusím řešit s nějakými bohemisty.
(Upr. 30.08.2012 17:08) | Nahlásit
Dejte si i jednu na mě. Myslíš ty bohemisty co vedou bohémský život , ne ? :-))
| Nahlásit
Výslovnost [nyva] jsem ještě neslyšel, ale uznávám, že vyslovovat lze leccos. Jedna spolupracovnice mé maminky, původem Slovenka, říkala "třesčí játra", zřejmě z radosti, že se naučila vyslovovat "ř".
| Nahlásit
Pravidla pravopisu v tomto případě pomohou - vyslovuje se to [ňiva] a [ťis], protože u těchto hesel není uvedena výslovnost, tedy se vyslovují podle pravidel české spisovné výslovnosti (výslovnost hláskových skupin).
Aby to však bylo trochu složitější, dokument kcjl.upol.cz/kmlpvyslovnost.doc na stránkách Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tvrdí, že se tis čte [tys], jelikož vžitá výslovnost vytlačila výslovnost správnou: - "Někdy vžitá výslovnost potlačila výslovnost správnou, a proto např. strom tis by se měl číst [ťis], ale čteme [tys], řeka Nisa by měla být [ňisa], ale říkáme [nysa] apod."
Růžena Buchtelová ale v článku v časopise Naše řeč z roku 1989 nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=6826 píše, že lidé si sice nejsou výslovností slova tis jisti, ale uvádí jako správnou výslovnost [ťis].
| Nahlásit
Jsem z Jablonce nad Nisou (ňisou) a nikdy jsem neslyšela, že by někdo říkal Jablonec nad Nysou.
| Nahlásit
Souhlasím, ani já ne, a ani s tím olomouckým tysem jsem se nikdy nesetkal.
| Nahlásit
Já naopak ano, v obou Vámi uvedených případech se v mém okolí vždy vyslovovalo tis("tys), Jablonec nad Nisou ("Jablonec nad Nysou"), niva ("nyva). Jsem ze staršího ročníku a tuto výslovnost nás doslova učili "češtináři" ve školách. Jenže, za ta léta se mnoho výrazů v pravidlech upravilo, ba troufám si říci, že k určité škodě doslova "zprznilo" dle různých nářečí a tak spousta výrazů už tak v povědomí u těch mladších ročníků dnes není.
| Nahlásit
Já bych to generačně nestavěl. Jsem už starý chlap, ale odjakživa znám jen ťis, ňivu a Ňisu. Asi záleželo na těch češtinářích, anebo na krajových zvycích.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek