Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Jaká je molární hmotnost vodíku, uhlíku a kyslíku

díky za odpověď
Témata: chemie

15 reakcí

| Nahlásit
uhlík: relativní atomová hmotnost 12,0107(8) amu

kyslík: relativní atomová hmotnost 15,9994 amu

vodík: relativní atomová hmotnost 1,00794 amu

A molární hmotnost si už spočítej podle molekul daných valencemi jednotlivých prvků.
| Nahlásit
hej take wotazky... toto mas napsany w periodyckych tabulkach... jeste wedet co to je co? :-)
| Nahlásit
Ontole není seminář z chemie. Chtělo by to trochu studia.
| Nahlásit
xD
| Nahlásit
Ste borci teda
| Nahlásit
O(kyslík) 16
H(vodík) 1
C(uhlík) 12
| Nahlásit
"hej take wotazky... toto mas napsany w periodyckych tabulkach... jeste wedet co to je co? :-)"

Hej wole, naucz se psat czesky! ;-)
| Nahlásit
anonym298505 pěkněěěě ;) :D
| Nahlásit
Z krátkého výčtu odpovědí se opět potvrdilo, že arogance a chytračení na tázajícího je mnohem důležitější, než jasná, laikovi srozumitelná odpověď. "A molární hmotnost si už spočítej". Z čehož plyne, že Gandalf sice ovládá chemii, ale není schopen srozumitelně odpovědět. Podobně jako Anonym 94785 nedokáže vysvětlit, jaká je molární hmotnost uhlíku, kyslíku a vodíku. Ostatní se nezmohli ani na částečnou odpověď. Zde je tedy vysvětlení položené otázky: Pokud se jedná jako v tomto případě pouze o prvky je molekulová hmotnost (molární) stejná jako relativní atomová hmotnost. Uvedu příklad: Polyisobutylen má sumární vzorec C4H8. Pro jeho molární hmotnost nás jeho prostorový nebo jiný složitý vzorec nemusí zajímat. Molární hmotnost polyisobutylenu je 4x12+8 =56. Molární hmotnost vody je 2x1+16 =18.
| Nahlásit
Obávám se, že zaměňuješ pojmy "relativní molekulová hmotnost" Mr, která je třeba u té vody přibližně 18, a molární hmotnost, která je u vody přibližně 18g/mol
| Nahlásit
Taky se toho obávám. Zkusím tedy znovu a přesněji odpovědět: molární hmotnost vodíku je 1g/mol, uhlíku 12g/mol, kyslíku 16g/mol.
| Nahlásit
Plynné prvky mají zásadně dvouatomové molekuly, s výjimkou vzácných plynů, které jediné mají jednoatomové molekuly. Pevné prvky s kovovou vazbou nebo pevné nekovy s polymerní strukturou (uhlík, červený fosfor, křemík a další), které mají řadu modifikací s různě velkými molekulami, se skutečně uvádějí jako jednoatomové, pokud na velikosti molekuly v konkrétním případě nezáleží. Takže molární hmotnost molekulárního vodíku je přibližně 2g/mol H2, 32g/mol O2 nebo 28g/mol N2. Hmotnosti, které uvádíš u vodíku a kyslíku, by náležely 1 molu atomů. Jednotka mol sama o sobě je číslo, které udává počet částic, proto by měla být vždycky doplněna údajem, o jaké částice se jedná. Nemusí jít nutně o molekuly, může jít o jednoduché nebo složené ionty, ale i o atomy. Takže je správný výrok, že mol thiosíranu sodného Na2S2O3 obsahuje 2 moly atomů síry a tři moly atomů kyslíku. Tento udaj není nutné uvádět, pokud to vyplývá z kontextu a nemůže dojít k záměně. Konkrétně u toho vodíku nebo kyslíku oba prvky mohou existovat po krátkou dobu jako atomární(ve stavu zrodu - nascentní vodík nebo kyslík), ale běžný je stav ve dvouatomových molekulách.
| Nahlásit
Vzdávám se, vypadá to, že Mezek učí na VŠCHT. Ani ne tak studenty, jako místní profesory a chemické inženýry. A proto brzy vznesu otázku ohledně kyslíkové bilance. Anorganika!
| Nahlásit
A co dusík ( Nitrogenium)
| Nahlásit
N2 - 28g/mol
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek