| Nahlásit

Chemie, neutralizace a objem

1. objem roztoku kys. sírové o(w=0,1000, měrná hmotnost=1,06 gcm^-3), který zneutralizuje 10ml roztoku KOH o w=0,100 a měrné hmotnosti 1,09gcm^-3
Správna odpověď je 0,099 mol/l.

Chtěl jsem to vypočítat ze vztahu c1V1=c2V2, ale nevím jak na ty koncentrace.

2. Vypočtete objem koncent. kys. sírové(w1=98%, měrná hmotnost=1,84gcm^-3) potřebného k přípravě 4dm^3 roztoku této kyseliny o w2=32% a měrné hmotnosti 1,24gcm^-3

Kdyby ste mi poradili, byl bych vám vděčný. Děkuju
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: v 1dm3 roztoku H2SO4 je 106g H2SO4. M(H2SO4)= 98,1 ;
c(H2SO4) = n/V = (m/M)/V = (106/98,1)/1 = 1,0805mol/dm3
M(KOH) = 56,1; m(KOH) = 0,1*1090 = 109g/dm3 ; c(KOH) = 109/56,1=1,943mol/dm3
Neutralizační rovnice: 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O
c(KOH)*V(KOH) = 2*c(H2SO4)*V(H2SO4
1,943*0,01 = 2*1,0805*V => V = 1,943*0,01/(2*1,0805)=0,00899dm3 = 9ml.
To co uvádíš jako výsledek, je špatné, už vzhledem k jednotkám. Jednotky, které jsi napsal, jsou jednotkami koncentrace.

2: m(32%) = 4*1,24 = 4,96kg ; m(H2SO4) = m(32%)*0,32 = 4,96*0,32)=1,5872kg H2SO4
m(98%) = 1,5872/0,98 = 1,6196kg ; V(98%) = m/ró = 1,6196/1,84=0,8802dm3.
| Nahlásit
Dík za pomoc, je to správně, omylem jsem se přepsal.
| Nahlásit
m(32%) = 4*1,24 = 4,96kg nemělo by to být gramů?
| Nahlásit
1,24g/cm3 = 1,24kg/dm3 m(32%)=1,24kg/dm3 * 4dm3 = 4,96kg
Jak vidíčš nemělo. Kdybych použil hustotu v g/sm3, musel bych použít i objem v cm3 a tedy násobit hustotu 4000cm3.
OK?
| Nahlásit
Nemohl by jsi mi tu dvojku trochu rozepsat?
| Nahlásit
Nejprve vypočteme, kolik kg H2SO4 (chem. látky) má být ve 4 dm3 32% kyseliny. Hustota je 1,24g/cm3 = 1,24kg/dm3. 4 dm3 tedy mají hmotnost m(32%) = 4*1,24 = 4,96kg. Vtom je 32% H2SO4 - w(H2SO4)=32%/100 = 0,32.
m(H2SSO4) = 0,32*m(32%) = 0,32*4,96 = 1,5872kg H2SO4.
V kolika kg 98% je 1,5872kg H2SO4? w(98%) = 0,98
m(98%) = m(H2SO4)/w = 1,5872/0,98 = 1,6296kg
V=m/ró => V(98%) = 1,6296/1,84 = 0,8802dm3
Stačí?
| Nahlásit
ano, moc děkuju :)
| Nahlásit
Cau potřeboval bych spočítat jeden příklad moc by m+ to pomohlo zadání je : Vypočítejte hmotnost Ca(OH)2 potřebného k likvidaci 2m krichlový roztoku HCl, jehož vzorek byl dodán. HCl se zneškodní neutralizací dle reakce Ca(OH)2 + 2 HCl ---) CaCl2 + 2 H2O. kde ještě známe ze c HCl je 4896,557 kg/m krichlový
díky
| Nahlásit
Ta koncentrace je nesmyslná. Není to náhodou v gramech na m3? Nejkoncentrovanější vodný roztok HCl má hustotu asi 1200 gkg/m3 a obsahuje asi 400kgHCl/m3
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek