Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

osmolalita, koncentrace

Dobrý večer, prosím potřebovala bych poradit s tímto příkladem:
Jaká je látková koncentrace nasyceného roztoku sacharozy  (M=342,3g/mol)?
Rozpustnost při 25¤C: 67,9g sacharozy ve 100g roztoku (hustota 1,338 g/cm3)
Jakou má tento roztok osmolalitu?
Předem moc děkuji, já už si s tím opravdu nevím rady, odkud začít.
Témata: chemie

6 reakcí

(Upr. 29.10.2016 17:41) | Nahlásit
Roztok tedy obsahuje ve 100g 67,9g sacharózy a 32,1g vody.
Molalita je látkové množství rozpuštěné látky, připadající na 1kg = 1000g rozpouštědla.
n(šach.) = 67,9/342,3 = 0,198mol je rozpuštěno v 32,1g.
Osmolalitě = 0,198*1000/32.1 = 6,198mol/kg vody.

OK?
| Nahlásit
děkuji.
A mohu se zeptat, osmolalitu bych počítala:

V=m/ro= 0,1/1338=7,474*10-5 dm3

c=n/V= m/M*V= 67,9/342,3*7,474*10-5= 2654,1 mol/l
| Nahlásit
Ano, je třeba odlišovat osmolaritu od osmolality. Na fórum.matematika.cz již Jožka2 "nenápadně" v 17:10 opravil ve svém příspěvku osmolaritu na osmolalitu. Tady to Mezek nemá s opravou tak jednoduché :-)
Takže osmolalita je těch 6,198 mol/kg.
V následujícím příspěvku je pokus o výpočet osmolarity (nikoliv osmolality), ale je tam chyba ve výpočtu objemu. Výsledek by měl být 2,654 mol/l.
(Upr. 29.10.2016 19:44) | Nahlásit
Skutečně se vloudil v závěru překlep, ačkoli se v textu mluví o molalitě, v závěru se objevila osmolarita. Osmolalita je látková koncentrace osmoticky aktivních látek. Můžeme ji vyjádřit vztahem osmolalita = c* i kde koficiient i je v podstatě počet částic, na které molekula látky v roztoku dissociuje. Sacharóza nedisoociuje, i= 1. Pro NaCl i = 2, pro AlCl3 i = 4 a tak dál.
Nám tedy postačí vypočítat látkovou koncentraci. Nahoře jsme vypočítali, že 100g roztoku obsahuje 0,198mol. Objem 100g roztoku je V = 100/1,338 = 74,74cm3 = 0,07474dm3.
c = 0,198/0.07474 = 2,649 osmol/dm3.
| Nahlásit
Zdá se, že i mistr Mezek (alias Jozka2 ;-)) se utne.
Tak ještě jednou.
Neplést osmolaRitu s osmolaLitou! Obě vyjadřují (ano v podstatě) počet částic na něco...
U jedné se vychází z molaRity (správně z látkové koncentrace), u druhé z molaLity.
Takže pro jistotu cituji poslední řádek Mezkova předchozího příspěvku (než ho "nenápadně" opraví ;-)):
...c = 0,198/0.07474 = 2,649 osmolalita/dm3...
Patrně opět překlep. Nikoliv osmolalita, ale osmolarita. A i když lze namítat, lze se překlepu vyvarovat s jednotkou osmol...
| Nahlásit
děkuji moc oboum :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek