(Upr. 07.10.2014 18:25) | Nahlásit

Fyzika příklady

Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
ad 2) Hmotnost Slunce

R=58e6 km = 58e9 m
T= 88 d = 88*24*3600 sec

a=k*M/(R*R) (intenzita gravitačního pole Slunce)

a=v*v/R (normálové zrychlení)

v=ω*R = 2πR/T (rychlost u kruhového pohybu)

---dosadíme---

(2πR/T)*(2πR/T)/R = k*M/(R*R)


a=a

k=6,67384*10^-11 m3/kg/s2

(2π)*(2π)*R*R*R/(T*T)/k=M(Slunce)
2*P*2*P*58e9*58e9*58e9/(88*24*3600)/(88*24*3600)/(6,67384e-11)=M(Slunce)

M(Slunce)=1,9965265854425626483278863955668e+30 kg
=========
souhlasí s hodnotou:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
| Nahlásit
ad 3) Hookův zákon

ε=Δl/l

σ = E * ε {Hookův zákon}

σ=F/S
S=π*d*d/4
F=60N
d=0,4 cm = 0,004 m (=4mm)
E=160 GPa = 160*10^9 Pa = 160e9 Pa
l=39 m

F/S = E * Δl/l

F/(π*d*d/4) = E * Δl/l

l*F/(π*d*d/4)/E = Δl
39*60/(P*0,004*0,004/4)/(160e9) = Δl

Δl=0,0011638205213594846428099625196615 m = 1,16 mm
===
| Nahlásit
děkuji mnohokrát!
| Nahlásit
ad 1) síla mezi olověnými koulemi

V=4/3*π*r3

r=60/2 cm = 0,3 m

m=ρ*V

m=ρ*4/3*π*R3

R=2*r=2*60/2=60cm = 0,6m

F=k*m*m/(R*R)

ρ=11,3 g/cm3= 11300 kg/m3

k=6,67384*10^-11 m3/kg/s2

F=k*(ρ*4/3*π*r3)*(ρ*4/3*π*r3)/(R*R)

F=6,67384e-11*(11300*4/3*P*0,3*0,3*0,3)*(11300*4/3*P*0,3*0,3*0,3)/(0,6*0,6)=

F=3,0278539553875425836552882258827e-4 N
======
| Nahlásit
ad 6) motor

U=220 V

P(reál)=5,64 kW = 5640 W


η=0,75

P=U*I

P(reál)=η*P

P(reál)=η*U*I
5640=0,75*220*I
I=5640/(0,75*220)=

I=34,181818181818181818181818181818 A
===
(Upr. 29.09.2014 23:24) | Nahlásit
ad 4) Coulombův zákon

F=1/(4*π*ε) * q*q/(r*r)

ε=8,85 * 10^-12 F/m

R=0,53*10^-10 m

q(e-)=–1,602 176 487 × 10^–19 C
q(p+)=+1,602 176 565 × 10^–19 C

F=1/(4*π*ε) * q*q/(r*r)
F=1/(4*P*8,85e-12)*(1,602176487e–19)*(1,602176487e–19)/0,53e-10/0,53e-10=

F=1,602176487 N
===
(Upr. 29.09.2014 23:24) | Nahlásit
.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek