| Nahlásit

Úlohy o pohybu

Ahoj,zítra píšem písemku na úlohy o pohybu a já vůbec nechápu jak se to počítá.Prosím pomozte mi!
Tomáš si na kole vyjel zahrát fotbal s kamarády na hřiště vzdálené 13,5 km od domu.Zpět se vracel unavený s rychlostí o 3 km za hodinu menší,než jel při cest tam.Proto mu cesta zpět trvala o 9 minut déle.V kolik hodin se vrátil domů,jestliže od hřiště vyrazil o půl osmé večer?
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
pro Páju 333:
sestav si rovnice : cesta tam : vt=13.5
zpátky : (v-3)(t+0,15) = 13,5 ..... 9 minut =0,15 hod.
podosazuj ,řešíš kvadratickou rovnici .......... vyjde ti : v= 15 km/hod cesta tam , čas 0,9 hod = 54 minut ....... vše ostatní už je pak hračka ( zpátky je to 63 minu, takže doma bude v 20 hod 33 minut
jestli jsem dobře počítal
| Nahlásit
Úlohy o pohybu jsem tu řešila už tolikrát, že se mi do toho vůbec nechce, takže nějaký obecný návod. Nejlepší je si to dát do tabulky, ale to tu nejde.
Děcka se tu pořád ptají na úlohy o pohybu, přitom spousta by je uměla vyřešit, kdyby věděli jak na to. Tohle není žádná soutěž, je to zcela běžná a velmi lehká úloha. Ony se totiž ty úlohy dost dobře dají "našít" na dva základní typy.
A/Jedou proti sobě ze dvou míst až se potkají, ...a nebo taky se pohybují z jednoho místa ve směru od sebe a tak se vzdalují/, no a to se pak rovnice sestaví podle předpisu, že celková dráha s je součet jednotlivých drah s1 a s2 tedy:

s1 + s2 = s

B/a druhý typ, že jedou za sebou, tedy dohání se, rovnice se sestaví tak, že se dráhy rovnají, protože tím že se dohoní uběhnou vlastně stejnou dráhu, tedy:

s1 = s2

toto je odrazový můstek a pak ještě vzorec z fyziky, že
s = v.t
no a už jen vědomí, že do rovnic musí dosazovat jednotky, v níchž je rychlost, tedy:
je -li rychlost v km/hod, pak dráha musí být v km a čas v hodinách /právě tady dělají nejvíce chyb, že tam tu rychlost dají v minutách a už jsou vedle jak ta jedle./... podobně u rychlosti v m/s je zase dráha v metrech a čas v sekundách

a když to aplikují, tak většinu těch jednoduchých úloh vyřeší.

To moje řešení byl tedy návod jak na to /strašná škoda, že vám tu nemůžu dát takovou tabulku do které se to zapíše, protože to pak dobře zvládají... , ale tady to nejde,... škoda
/stejně tak jako úlohy o směsích se krásně řeší pomocí kotlíků... taky to tu nejde ukázat...

Takže , chtěla jsem dát nějaký univerzální návrh, postup, pomoci jim, protože úlohy o pohybu jsou stršákem, ač neprávem.
V téhle úloze se dráhy rovnají. Leda
| Nahlásit
Ahoj potřebovala bych poradit s touto úlohou hlavně postup. V6 hodin 40 minut vyplul z přístavu parník plující průměrnou rychlostí 12 km/h. Přesně v 10 hodin za ním vyplul motorový člun km průměrnou rychlostí 42 km/h. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od místa vyplutí dohoní člun parník?
| Nahlásit
nvm estli sem počital dobře ale asi za 45 min a 32 km od mista ale asi je to špatne :)))))
| Nahlásit
v1=12
t1= x
s1=12.x

v2=42
t2=3 1/3.......tj. 3 celé a 1/3
s2=42(x - 3 1/3)

Jedou za sebou, proto až se dohoní tedy se musí dráhy rovnat
s1=s2

12.x = 42. (x - 3 1/3) ....... 3 1/3 = 10/3
12.x= 42.x - 420/3
12.x = 42.x - 140
-30x = - 140
x=4 2/3 ...... jen pro úplnost to je 4 2/3 hodiny je 4 hodiny 40 minut

Proto dohoní za 4 2/3 - 3 1/3 = 1 1/3 hodin
a vzdálenost ?
Tu vypočítáš buď:
12 . 4 2/3 = 56 /tj.rychlost krát čas první lodě/
nebo:
42 . 1 1/3 = 56 / tj. rychlost krát čas druhé lodě/

Musí to vyjít stejná dráha což vyšlo.

Druhá loď dohoní první za 1 1/3 hohiny / tj. 1hodina 20 minut / ve vzdálenosti 56 km.
| Nahlásit
122595 = Leda
| Nahlásit
toto je lehke zmrdi Uloha:
Příklad 2: Vzdálenost z Prahy do Olomouce je přibližně 250 km. V 6.00 vyjel z Prahy do Olomouce rychlík rychlostí 85 km/h. Ve stejném okamžiku mu vyjel naproti z Olomouce osobní vlak rychlostí 65 km/h. za jak dlouho se vlaky setkají?
řešení:
| Nahlásit
Ahoj...mám 9 příkladů a ani s jdním si nevím rady..
2.22 Z určitého místa vyjíždí nákladní auto a za půl hodiny za ním ve stejném směru osobní automobil. Předpokládáme, že nákladní auto jede stálou rychlostí 60 km ∙ h–1, osobní automobil stálou rychlostí 80 km ∙ h–1. Za jakou dobu od vyjetí nákladního auta a v jaké vzdálenosti od místa startu se budou obě vozidla míjet?
2.23 Nad věží radnice proletělo letadlo stálou rychlostí 600 km ∙ h–1 a za 15 minut po něm ve stejném směru proudové letadlo stálou rychlostí 1 200 km ∙ h–1. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od radnice bude první letadlo dostiženo letadlem proudovým?
2.24 Ze dvou míst, jejichž vzdálenost je 6 km, vyjedou současně proti sobě traktor a motocykl. Traktor jede rychlostí 36 km ∙ h–1, motocykl rychlostí 72 km ∙ h–1. U obou vozidel předpokládáme stálou rychlost po celou dobu jízdy. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od místa startu traktoru se vozidla setkají?
2.25 Na přímé silnici předjíždí osobní auto pomalejší autobus tak, že začne předjíždět v odstupu 20 m od autobusu a po předjetí se před něj zařadí opět v odstupu 20 m. Osobní auto předjíždí stálou rychlostí 72 km ∙ h–1, autobus jede stálou rychlostí 54 km ∙ h–1. Délky vozidel jsou 5 m a 15 m. Jakou dobu předjíždění trvá a jakou dráhu k tomu osobní auto potřebuje?
2.26 Na klidné hladině jezera pluje výletní loď stálou rychlostí 3 m ∙ s–1. Po palubě lodi jde cestující A ve směru pohybu lodi rychlostí 3 m ∙ s–1 a cestující B proti směru pohybu lodi rychlostí 3 m ∙ s–1. Cestující C stojí na jednom místě paluby. Jak velkou rychlostí se pohybují jednotliví cestující vzhledem ke klidné hladině jezera?
2.27 U jedoucího železničního vozu existují body, které jsou vzhledem k povrchu Země v klidu. Existují však také body, které se pohybují opačným směrem, než je směr rychlosti jedoucího vozu. Které jsou to body?
2.28 Pásový traktor jede rychlostí 5 m ∙ s–1. Jak velkou rychlostí vzhledem k povrchu silnice se pohybuje horní a dolní část pásu traktoru?
2.29 Plavec plave v řece vzhledem k vodě stálou rychlostí 1,5 m ∙ s–1. Rychlost proudu v řece je 3,5 m ∙ s–1. Jak velkou rychlostí se plavec pohybuje vzhledem ke břehům řeky, jestliže plave a) po proudu, b) proti proudu řeky?
2.30 Veslice plující po řece urazila vzdálenost 120 m při plavbě po proudu za 12 s, při plavbě proti proudu za 24 s. Určete velikost rychlosti veslice vzhledem k vodě a velikost rychlosti proudu v řece. Obě rychlosti jsou konstantní.
2.31 Po vodorovné trati jede vlak stálou rychlostí 15 m ∙ s–1. Kapky deště padají ve svislém směru rychlostí o velikosti 8 m ∙ s–1. a) Jak velká je rychlost kapek vzhledem k oknům vlaku? b) Jaký úhel svírají stopy dešťových kapek na okně vlaku se svislým směrem?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek