| Nahlásit

Srážka dvou třetin ze mzdy brigádníkovi

Dobrý den, mému synovi strhli za poškozenou věc dvě třetiny mzdy aniž by měl podepsanou hmotnou zodpovědnost a ani nebyl na tuto věc řádně proškolen. Může si toto zaměstnavatel dovolit a popřípadě na jaký paragraf se mohu odvolat? Děkuji za radu
Témata: právo
Diskuze
| Nahlásit
Za stejnou práci musí být zaměstnancům poskytována stejná mzda. V opačném případě se zaměstnavatel dopouští diskriminace a nerovného zacházení a je možné podat podnět ke kontrole u příslušného Inspektorátu práce.

Srážky ze mzdy

Ať už je mzda stanovena jakýmkoliv způsobem, v praxi se často setkáváme s případy, kdy se zaměstnavatel rozhodne srazit zaměstnanci část mzdy s odkazem na škodu, kterou zaměstnanec údajně způsobil. Zaměstnavatelé obvykle postupují tak, že oznámí zaměstnanci, že svým chováním způsobil škodu v určité hodnotě a že částku odpovídající způsobené škodě budou strhávat z výplaty. Takový postup je ovšem v rozporu se zákonem.

Zákoník práce uvádí případy, kdy může zaměstnavatel provést zaměstnanci srážku z jeho mzdy. Srazit může daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na zdravotní pojištění, zálohu na mzdu, nevyúčtovanou zálohu na cestovní pojištění, náhradu mzdy za dovolenou, dále může být učiněna srážka ze mzdy v souvislosti s výkonem rozhodnutí (exekucí) nařízených soudem, soudním exekutorem… a konečně srážka ze mzdy může být provedena na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazku zaměstnance.

Srážky ze mzdy zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele za přijetí do zaměstnání, ke složení peněžitých záruk nebo k úhradě smluvních pokut nejsou dovoleny. Srážky ze mzdy k náhradě škody jsou možné jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. Odpovědnost zaměstnance za škodu, kterou způsobil zaměstnavateli, proto sama o sobě zaměstnavatele neopravňuje, aby částku potřebnou k náhradě této škody srazil ze mzdy zaměstnance.
http://pracovnipravo.iure.org/home/mzda-a-srazky-ze-mzdy


Nepíšete oč se konkrétně jedná, ani kolik je mu let. Tedy zda se jedná o oprávněný nárok, či nikoli.
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast11h2.aspx
| Nahlásit
Dobrý den, děkuji a jedná se o to že syn byl písemně proškolen pouze na mycí stroj, ale dostal za úkol posekat trávu a nalil benzín do sekačky, ale zapomněl na olej a jeho vedoucí tam ani nebyl a proto si myslím že zaměstnavatel nemá nárok na to aby mu sebrali dvě třetiny mzdy
| Nahlásit
Budeme specifikovat. Nevěděl že se tam leje olej. Nebyl na obsluhu proškolen, nebyl tedy proškolen asi ani v bezpečnosti práce se sekačkou. Zavinění je tedy na straně toho, kdo mu tu práci zadal. Měl nejprve tohle zajistit. Pokud nezajistil, bere na sebe zodpovědnost. Dost diskutabilní za, zda neměl váš syn takovou práci odmítnout. I pak je to ale pouze spoluúčast.
Asi bych si to šel v klidu vyříkat s někým odpovědným. V "rukávu" máte i pár inspektorátů práce. Ty mají pravomoc to přezkoumat. Určitě je v tomhle případě se o co opřít a čím argumentovat, včetně kontrolních mechanizmů státu ze zákona.
| Nahlásit
Ano zatím napíšu email té firmě a uvidím jak se k tomu vyjádří, nebráním se pokutě , ale takhle vysoké? Děkuji vám za rady
| Nahlásit
Víte, právní pohled bývá poněkud jiný, než je selský rozum. Například když budete s někým povinna zaplatit 1998 Kč, zaplatíte tisícovkou a nad korunou mávnete rukou: "To nechte bejt". Tak z právního výkladu po vás můžou chtít i ten zbytek, který má platit někdo jiný. Tou korunou přeplatku jste totiž prokázala dobrou vůli zaplatit i ten zbytek, ač jste to neměla v úmyslu.
Čili, pokud se k tomu stavíte tak, se nebráníte pokutě, tím automaticky přiznáváte vinnu. Pokud něco píšete, tak záleží na každém slově. Důležitý je především účel, dojem, který to má vyvolat. Od toho se potom bude odvíjet reakce protistrany.
Já nevidím důvod připouštět pochybení. Nenalil tam olej, ale to že vůbec, a kolik ho tam má dát mu nikdo neřekl. Tedy v daném okamžiku si myslel, že to dělá správně. Jeho chyba vyloučena. Navíc nemá nikdo, jak nahoře psáno, bez jeho souhlasu mu to ze mzdy to strhnout.
Oddělte každou věc. Stržení ze mzdy, nezaučení, nepoučení o bezpečnosti práce.
| Nahlásit
Zkuste nějakou právní poradnu, je jich na netu dost. Můžete jim pak jejich stanovisko přiložit k tomu co napíšete.
| Nahlásit
Moc vám děkuji za váš nedělní čas moc jste mi pomohl, děkuji
| Nahlásit
Rozsah náhrady škody se řeší v zákoníku práce zde http://www.pracomat.cz/poradna/zakonik-prace/164-zakonik-prace-cast-11-hlava-2-dil-4.html , dle mého názoru je výše ve vašem případě neoprávněná
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek