| Nahlásit

jak byste počítali tento příklad

Osobní auomobil dojíždí rychlostí vo= 30m/s nákladní vůz, jehož rychlost je v1= 10 m/s. Ve vzdálenosti so= od nákladního vozu zjistí řidič osobního vozu, že nákladní vůz nelze předjed, proto začne brzdit a osobní vůz se pohybuje se zrychlením o velikosti 5 m/s2. nákladní vůz jede dále mrovnoměrným pohybem. Nastane srážka vozidel? Jestli ano, určete, maa kterém místě a jaká je rychlost osobního vozu vzhledem k rychlosti nákladného vozu při srážce. Počítejte pro so= 30 m, pro so=40 m.
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Jednoduše počítej ve vztažné soustavě nákladního automobilu. V této sousatvě náklaďák stojí, auto se k němu blíží rychlostí
30 - 10 = 20 m/s
a ve vzdálenosti s0 začně brzdit se zrychlením 5 m/s/s. To znamená, že se mu rychlost bude snižovat podle vzorce
v(t)=20-5*t
a automobil zastaví za čas
t = 20/5 = 4 s.
Za tyto čtyři sekundy automobil urazí dráhu
s = s0 - 20*4 + 5*4*4/2 = s0 - 40.
Je-li s0 = 30, bude místo zastavení s = 30 - 40 = -10, tj. 10 metrů za náklaďákem, neboli dojde ke srážce.
Je-li s0 = 40, bude místo zastavení s = 40-40 = 0 a automobil zastaví na úrovni náklaďáku, tj. ke srážce nedojde.
| Nahlásit
Ještě dodám, že přejdeme-li zpět do vztažné soustavy, ve kteččré se náklaďák pohybuje zadanou rychlostí v1, pak odpovědi zní:

Je-li s0 = 30, bylo by místo, ve kterém automobil srovná rychlost s náklaďákem až 10 metrů za náklaďákem, neboli dojde ke srážce.

Je-li s0 = 40, bude místo, ve kterém automobil srovná rychlost s náklaďákem na úrovni náklaďáku, tj. ke srážce nedojde.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek