| Nahlásit

Jak tohle vypočítat? Výsledek má být 3,72cm3 NH4OH 26%ního

Připravte 250cm3 NH4OH o c=0,1 mol/l z 26% NH4OH, ρ=0,904 g/cm3. Kolik NH4OH 26%ního odměříme?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Nejprve vypočítáš, kolik NH4OH potřebuješ:
n(NH4OH) = c*V = 0,1mol/dm3*0,25dm3 = 0,025mol. Protože u zdrojového roztoku máme zadanou hmotnostní koncentraci, přepočítáme látkové množství na hmotnost:
M(NH4OH) = 35,0458g/mol; m(NH4OH) = n*M = 0,025*35,0458 = 0,8761g
1dm3 26% NH4OH má 904g a obsahuje cm = 904*0,26 = 235,04g/dm3 NH4OH
Potřebnáý objem je V = m/cm = 0,8761/135,04 = 0,00373dm3 = 3,73cm3 26% NH4OH.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek