| Nahlásit

Výpočty pH

Mohl by mi někdo, prosím, pomoci s těmito příklady?

1. Roztok NaOH má pH = 12,9. Kolik cm3 30% HCl (hustota = 1,1493) bude třeba na zneutralizování 32 dm3 tohoto roztoku?

2. Kolik cm3 1,5 M roztoku HCl je třeba na přípravu 5 dm3 jejího roztoku, má-li mít pH=3,5? (Mám pocit, že to počítám správně, ale nevychází mi desetinná místa.)

3. Jaké bude pH roztoku H2SO4, byl-li objem jejího koncentrovaného roztoku určený pro přípravu 6 dm3 roztoku o pH = 2,7 použit pro přípravu 10 dm3 této kyseliny? (Myslím, si, že mám správný postup, ale výsledek má být 2,92 a mně vychází 2,47)

4. Kolik dm3 roztoku H2SO4 o pH = 2,3 je možno připravit z 15 cm3 jejího 98% roztoku (hustota = 1,8361)?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
NaOH je silný hydroxid, takže c(NaOH) = c(OH-). Dále pOH = -log(c(OH-).
A konečně - pH + pOH = 14 => p(OH) = 14 - pH = 1,1
c(OH-) = 10^(-pOH) = 10^(-1,1) = 0,0794 mol/dm3.
Neutralizační rovnice: NaOH + HCl = NaCl + H2O , takže
n(HCl) = n(NaOH) = c*V = 0,0794M * 32 = 2,542 mol HCl.
m(HCl) = n*M = 2,542*36,5 = 92,78g HCl; m(30%) = 92,78/0,3 = 309,26g
V(30%) = m/ró = 309,26/1,1493 = 269,1cm3 30% HCl.

2: Opět jde o silnou kyselinu. takže c(H3O+) = c(HCl)
c(HCl) = 10^(-pH) = 10^-3,5 = 3,162*10^-4 mol/dm3
n(HCl) = c*V = 3,162*10^-4 * 5 = 1,581*10^-3 mol HCl
n(HCl) = c*V => 1,581*10^-3 = 1,5*V => V = 1,581*10^-3/1,5 = 1,05*10^-3 dm3 = 1,05cm3 1,5M HCl.

3: Myslím, že jsi někde udělal chybku. Měl jsi připravit roztok o nějaké koncentraci H3O+, který měl pH 2,7. K němu jsi přidal další vodu. Tím se koncentrace H3O+ nutně snížila, takže pH musí být vyšší:
c1 = c*V/V1 ; c = 10^-2,7 = 0,001995 mol/dm3
c1 = 0,001995*6/10 = 0,0011972; pH = -log(c1) = -log(0,0011972) = 2,92
Ale můžeme si výpočet trocu usnadnit. Výsledné pH bude (viz vztahy nahoře):
pH = -log(c*V/V1) = -(log(c) + log(V/V1) = -log(c) - log(V/V1) = 2,7 - log(6/10) = 2,7 - (-0,222) = 2,922


4: Nejprve spočítáme látkové množství H2SO4, které máme k dispozici:
m(98%) = V*ró = 15*1,8361 = 27,54g 98% H2SO4
m(H2SO4) = 27,54*0,98 = 27g H2SO4; n(H2SO4) = m/M = 27/98,078 = 0,2753 mol H2SO4
n(H3O+) = 2*n(H2SO4) = 0,5506 mol H3O+
c(H3O+) = 10^-pH = 10^(-2,3) = 0,005012 mol H3O+ v 1dm3
V = n(H3o+)/c(H3O+) = 0,5506/0,005012 = 109,856dm3
Při tomto pH je H2SO4 disociovaná do druhého stupně, proto je koncentrace H3O+ dvojnásobkem koncentrace H2SO4.

OK?
| Nahlásit
Super, dík.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek