Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Čeho je jednotka (myslím, že to souvisí s trafem) uH a jaká je definice?

Potřebuju to vědět abych se rozhod které z těhle traf http://www.hadex.cz/elektrosoucastky-ostatni--civky-tlumivky-vf-nf-trafa-style-dettab-order-nazev-page-3
je vhodné do tohoto obvodu http://www.danyk.wz.cz/soker.html. Tak aby to dalo na výstupu 1-4 Kv.
Témata: fyzika

4 reakce

| Nahlásit
uH (mikrohenry) = 10 na -6 henry. indukcnost.
| Nahlásit
Indukcnost civky myslim
| Nahlásit
Píšeme ji samozřejmě s velkým "H", tedy Henry a je jednotkou vlastní i vzájemné indukčnosti. Poněkud zjednodušeně můžeme defnovat vlastní indukčnost jako velikost magnetického toku [Wb] při proudu 1A, nebo také tím, jak velké se objeví napětí [V] na cívce při rychlosti změny proudu (poklesu nebo nárůstu) vinutím o rychlosti 1A/s. Obdobně vzájemná indukčnost je definována velikostí indukovaného napětí na druhé cívce při jednotkové změně proudu v cívce první. Souvisí to s činitelem vazby, tedy tím, jak velká čás magnetických siločar vytvořených první cívkou prochází cívkou druhou. například u transformátorů se snažíme, aby to bylo skoro 100%. Dále je u indukčnosti důležité, že je schopna akumulovat energii (W=1/2.L.I^2) a také to, že je schopna si tuto energii cyklicky vyměňovat s kondenzátory a vytvářet tak ne určitých kmitočtech rezonance.
V tom konkrétním zapojení není indukčnost trafa nijak kritická, stačí bežný síťový transformátorek o výkonu jednotek Wattů. Nicméně nepovažuji za žádnou velkou zábavu zkoušet, jak odolní jsou lidé vůči působení elektrického proudu. V našem případě, pokud bychom chtěli dodržet bezpečný výstupní proud kolem 10mA, znamenalo by to nějakých 150mA na primáru trafa. Což dané zapojení samozřejmě snadno překročí s naprostou většinou běžných síťových transformátorků. Takže buďte opatrný, a v případě, že vás mé varování neodradilo, zopakujte si pro jistotu s nějakou přítelkyní zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem - tedy umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž. Možná vás to přivede na jiné myšlenky :-).
| Nahlásit
Jo a abych nezapomněl, při napětí na sekundáru 1 kV by na primáru muselo být asi 80V. BC327 má hodnotu průrazného napětí podle katalogu jen 45V, v praxi určitě o něco vyšší, dejme tomu 60V. Takže úvahy o napětí nad 1 kV pusťte z hlavy.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek