| Nahlásit

bernoulliho rovnice Prosím moc o pomoc

Trubkou proteká voda rychlostí 3 m/s. druhou uzsí trubkou potéká voda 4krát rychleji. jaký bude tlak v druhé trubce? zkousela jsem to pocítat pres benoulliho ale nejak mi vychází hlouposti...
Témata: fyzika
Diskuze
(Upr. 20.01.2018 10:04) | Nahlásit
V zadání není stanoveno, že jsou trubky spojené, nejedná se tedy o rovnici spojitosti, jde jen o porovnání proudění ve dvou různých trubkách.

v1=3m/s
v2=4*v1
ρ=1000 kg/m3

Bernoulliho rovnice:

1/2*ρ*v² + h*ρ*g + p = konst.

h1=h2=h

---

p1 = 1/2*ρ*v1²
p2 = 1/2*ρ*v2²

p1 = 1/2*1000*3*3=4500 Pa

p2 = 1/2*1000*(4*3)*(4*3)=72000 Pa

https://www.priklady.eu/cs/fyzika/mechanika-kapalin/hydrodynamika.alej

V případě, že by byly spojené by byl výpočet jinak.
| Nahlásit
dekuji moc a ještě jeden... prosím moc
Arterií protéká krev rychlostí 36 cm/s a v její zúžené části je rychlost
ještě 4,3-krát větší. Určete o kolik Pa bude v zúžené části arterie menší
tlak. Objemový průtok arterií se vznikem stenózy nezměnil.
| Nahlásit
Objemový průtok arterií se vznikem stenózy nezměnil: V'=konst.

v1=36 cm/s=0,36 m/s
v2=4,3*v1

ρ=1000 kg/m3

Bernoulliho rovnice:

1/2*ρ*v² + h*ρ*g + p = konst.

h1=h2=h

1/2*ρ*v1² + p1 = 1/2*ρ*v2² + p2

∆p=(p1-p2) = 1/2*ρ*v2² - 1/2*ρ*v1²
∆p=(p1-p2) = 1/2*ρ*(v2² - v1²)
∆p=(p1-p2) = 1/2*1000*(0,36² - (4,3*0,36)²)
∆p=(p1-p2) = 1/2*1000*(0,36@ - (4,3*0,36)@)=-1133,352 Pa

Tlak v zúžené části artérie klesne o 1133,352 Pa.
| Nahlásit
ρ(rtuť)=13,534 g·cm−3 = 13534 kg/m3
g=9,81

p=h*ρ*g
h=p/(ρ*g)
h=1133,352/(13534*9,81)=0,0085362993371773162527809675394487 m =8,5362993371773162527809675394487 mm

Tlak klesne o 8,54 Torrů
| Nahlásit
dekuji prevelice
| Nahlásit
nemá být hustota 1060 Kg/m3, když se jdná o krev?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek