Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Příklad, fyzika - optika

Aby na dno válce s neprůhlednými stěnami dopadaly kolmo sluneční paprsky, je nad válcem umístěno rovinné zrcadlo, které je do svislého směru odchýleno o úhel 25°. Jaká je úhlová výška Slunce nad obzorem?
Témata: fyzika

1 reakce

| Nahlásit
1.obrázek:

Snellův zákon lomu:
n1.sina = n2.sinb
víme, že beta je 0°
1.sina = n2.sin(0°)
sina = n2.0
sina = 0
a = 0°

Paprsek dopadá pod úhlem alfa=0° od kolmice, tedy kolmo na hladinu:

2. obrázek:
modré zrcadlo pod úhlem 25°
zajímá nás fialový úhel (úhel dopadajícího paprsku nad rovinou)

červený úhel je také 25° (viz geometrie - protilehlé(?)/vrcholové(?) úhly)
podle zákona o úhlu odrazu, který je stejný jako červený úhel dopadu, je pak i zelený úhel 25°.
Fialový = 90°-zelený-25° = 90-25-25 = 40°
Náčrtky situace
Náčrtky situace
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek