Ontola > Chemie > diskuze
(Upr. 24.10.2016 12:18) | Nahlásit

neutralizační titrace - koncentrace HCl

Potřebovala bych pomoct s příkladem do analytické chemie.
Děkuji

Bylo naváženo 0,2400 g uhličitanu sodného a po rozpuštění byl roztok doplněn na objem 250 ml. K titraci bylo odebráno 12 ml roztoku uhličitanu sodného a při titraci se spotřebovalo 15,10 ml kyseliny chlorovodíkové. Jaká byla látková koncentrace kyseliny chlorovodíkové?
Témata: chemie

3 reakce

| Nahlásit
Chybí podstatná informace o té titraci. Pokud se použila jako indikátor methyloranž, neutralizace probíhala podle rovnice
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O; pokud by byl jako indikátor použit fenolftalein, pak by platila rovnice
Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl

OK?
| Nahlásit
Mělo by se jednat o variantu s použitím fenoftaleinu.
| Nahlásit
V tom případě n(Na2CO3) = n(HCl) - viz rovnice nahoře. Skutečně se má titrovat 12cm3 zásobního roztoku? Ale budiž.
c(Na2CO3) = n/V = (m/M)/V = m/(M*V) = 0,24/(105,9884*0,25) = 0,00906mol/dm3
n(HCl) = n(Na2CO3) = 0,00906*0,012 = 0,000109mol; c(HCl) = n/V = 0,000109/0,0151 = 0,0072mol/dm3.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek