Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Standardní slučovací teplo- benzen

Mohl by mi prosím někdo poradit s příkladem z fyzikální chemie? Byla bych moc vděčná

Zadání: určete standardní slučovací teplo benzenu, znáte-li:
ΔH°sluč (H2O (l))=285,9 kJ/mol , ΔH°spal (C, grafitu (s))=-393,6 kJ/mol ,
ΔH°spal (C6H6 (l))=-3268,4 kJ/mol

4 reakce

| Nahlásit
Hessův zákon říká, že pokud je počáteční a konečný stav stejný, musí být stejné i celkové teplo, případně součet tepel z jednotlivých kroků. Spálením molu benzenu dostaneme 6 molů CO2 a 3 moly vody.
jednostupňový děj: 6C + 3H2 + 7,5O2 = 6CO2 + 3H2O - 6*393,6 - 3*285,9 = -3219,3 kJ
Dvoustupňový děj: 6C + 3H2 = C6H6 + Q; C6H6 + 7,5O2 = 6CO2 + 3H2O - 3268,4 kJ
-3219,3 = Q - 3268,4 => Q = 49,1 kJ/mol ; slučovací teplo má kladné znaménko, jde o endothermní reakci.

OK?
| Nahlásit
moc děkuji za odpověď. A mohu se zeptat na ten dvoustupňový děj? Nerozumím tomu, jak jste přišel na to druhé reakční teplo. U toho 1. reakčního tepla tomu rozumím, ale u toho 2. ne.
Děkuji za Vaši trpělivost.
| Nahlásit
Rozšířil jsem první rovnici tak, aby na počátku bylo 6molů C a 3 moly H2. V jednostupňovém procesu to shoří na 6 molů CO2 a 3 moly vody a uvolní se 3219,3kJ.
Ve dvoustupňovém procesu těch 6 molů C a 3moly H2 nejprve sloučí na benzen - 1°. Tepelná byilance tohoto procesu je neznámá Q. Ve druhém kroku benzen shoří na 6 molů CO2 a tři moly vody a uvolní se 3268,4 kJ. Protože součet tepel v obou pochode musí být stejný jako v jednokrokovém pochodu - v obou případech je na počátku 6mol C a 3 moly H2 a na konci 6 molů CO2 a 3 moly H2O, pak sestavíme rovnici:
-3219,3 = Q + (-3268,4) => Q = 3268,4 - 3219,3 = 49,1kJ/mol. Reakční teplo v druhé rovnici dvoustupňového pochodu je spalné teplo benzenu, které je v zadání, že?

Jasné?
| Nahlásit
ano, benzen.
aha, už to chápu, děkuji Vám mockrát!
Mohla bych Vás ještě poprosit...když mám spočítat teplo, které je potřeba dodat na převedení 200 g vody na páru (20°C na 150°C)
...tak to použiju složený vzorec Q = m*c(ledu)*ΔT + m*Δh(výparné,100°C) + m*c(H2O,g)*ΔT
Q = 0,2kg * 4,18kJ/kg*k * 130°C + 0,2kg * 2256,25kJ/kg + 0,2kg*1,84kJ/kg*K * 130°C
Q = 607,77 kJ ????
Slibuji, že tohle je už poslední dotaz.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek