| Nahlásit

Hmotnostní zlomek

Ahojte všichni,
prosím vás, mohli by jste mi vysvětlit tyto čtyři příklady? Nepotřebuji výsledky, ty znám, ale naprosto mi není jasný postup při řešení.

Mockrát děkuji již předem.

# Jaký je hmotnostní zlomek HCl v roztoku, jehož 90g obsahuje 15g HCl.
# Jaký je hmotnostní zlomek AgNO3 v roztoku, který vznikl rozpuštěním 2g dusičnanu stříbrného ve 198g vody.
# 50g NaOH bylo rozpuštěno v 750g vody. Bude hmotnostní zlomek hydroxidu sodného v roztoku větší než 0,07?
# Kolik gramů KI je rozpuštěno v roztoku, ve kterém je wKI = 0,05, bylo-li pro jeho přípravu použito 90g vody?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Hmotnostní zlomek je w(rozpouštěné látky)=m(rozpouštědla)/m(roztoku)
W-značka pro hmotnostní zlomek
m-hmotnost
roztok je rozpouštěná látka a rozpouštědlo.
| Nahlásit
# Jaký je hmotnostní zlomek HCl v roztoku, jehož 90g obsahuje 15g HCl.
Jestli tomu rozumím dppře tak m(roztoku)=90g, m(HCl-rozp.latky)=15g
W(HCl)=15/90=0,17
Hmotnostní zlomek je bezrozměrný.
| Nahlásit
Fajn, díky toho jsem vypočítal první tři příklady, ten 4 bude potřebovat asi ještě něco více. A přidávám další 4:

# Kolik gramů HCl je rozpuštěno v roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek této látky 0,12, bylo-li pro jeho přípravu použito 245g vody?
# Kolik gramů NaCl bude izolováno z 2500g roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek chloridu sodného 0,14, bude-li z něj odpařena veškerá voda?
# Jaký bude hmotnostní zlomek chloridu sodného v soustavě, která vznikla neutralizací 150 g roztoku NaOH (W(NaOH)=0,08), ekvivalentním množstvím roztoku HCl ve kterém je W(HCl) = 0,1?
#Kolik gramů vody je třeba na rozpuštění 90g KNO3, pokud má být hmotnostní zlomek dusičnanu draselného v roztoku 0,08?
| Nahlásit
# Jaký je hmotnostní zlomek AgNO3 v roztoku, který vznikl rozpuštěním 2g dusičnanu stříbrného ve 198g vody.
m(AgNO3)=2g
m(H2O)=198g
m(roztoku)=m(AgNO3)+ m(H2O)=2+198=200g
w(AgNO3)=2/200=0,01
| Nahlásit
# Kolik gramů HCl je rozpuštěno v roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek této látky 0,12, bylo-li pro jeho přípravu použito 245g vody?
W(HCl)=0,12
m(H2O)=245g

zase se jedná o hmotnostní zlomek
x-rozpuštědlo tedy HCl
0,12=x/245+x
Rovnici upravíš, to umíš ne?
| Nahlásit
# Kolik gramů NaCl bude izolováno z 2500g roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek chloridu sodného 0,14, bude-li z něj odpařena veškerá voda?
m(roztoku)=2500g
w(NaCl)=0,14

0,14=x/2500
x=350g
x-hmotnost NaCl
| Nahlásit
# Jaký bude hmotnostní zlomek chloridu sodného v soustavě, která vznikla neutralizací 150 g roztoku NaOH (W(NaOH)=0,08), ekvivalentním množstvím roztoku HCl ve kterém je W(HCl) = 0,1?
W(NaCl)=?

w(NaOH)=0,08
m(roztoku)=150g

w(HCl)=0,1
m(roztoku)=150g (ekvivalentní množství)


NaOH+HCl->NaCl+H2O

NaOH:
0,08=x/150
X=12g-hmontnost NaOH

HCl:
0,1=y/150
y=15g-hmotnost HCl


Ale dál teda nevím
| Nahlásit
Dál se bude postupovat pomocí mátkového množství podle rovnice:
NaOH+HCl->NaCl+H2O
m(NaOH)=12g
m(HCl)=15g
rovnice je v poměru 1:1:1:1
M=m/n
n=m/M
M(NaOH)=22,99+16+1,008=39,998g/mol
n(NaOH)=12/39,998
n(NaOH)=0,3mol
látkové množství je u všech produkrů a reaktantů stejné
m(NaCl)=n/M
M(NaCl)=22.99+35,45=58,44g/mol
m(NaCl)=0,3.55,4=17,532g

m(NaCl-rozp. látky)=17,532g
w(NaCl)=?


Ale co teď bude rozpouštědlo? Všechny látky které jsou v reakci?
| Nahlásit
Já si myslím, že celkové množství látky je 300g.
počítala jsem to tak:
8% roztok NaOH ve 150g obsahuje 12g NaOH
1% HCl obsahuje ve 150 g 15g HCl

Mr NaOH = 40g

ze 40g NaOH..........58g NaCl
z 12g.................x
-----------------------------
x=17,4g NaCl
ve 300g roztoku je 17,4g NaCl
ve 100g............x
-----------------------------
x=5,8g = 5,8% w=0,058
| Nahlásit
8% roztok NaOH ve 150g obsahuje 12g NaOH
1% HCl obsahuje ve 150 g 15g HCl ??

Není to 10% roztok HCl?
| Nahlásit
HCl o w=0,1 je 10% (%=100*w, porovnej vzorce pro w a %).
Spočítej si, kolik HCl potřebuješ na 0,3molu NaOH. Molární hmotnost NaOH je vyšší, ekvivalentní množství HCl musí mít nižší hmotnost.
| Nahlásit
1% = 1,5g HCl
| Nahlásit
Když jsou látková množství NaOH, HCL a NaCl v poměru 1:1:1 jak píšeš nahoře, pak 0,3molu NaOH je ekvivalentní (=odpovídající) 0,3 moluHCl.
m(HCl)=0,3*M(HCl)=0,3*36,5= 10,95g ; m(10%)=10,95/0,1=109,5g
Smícháním 150g 8% NaOH a 109,5g 10% roztoku HCl dostaneme 259,5g roztoku NaCl s 0,3 molu NaCl = 0,3*M(NaCl)=0,3*58,4=17,52g NaCl.
w(NaCl)=17,52/259,5=0,0675.
| Nahlásit
janca361:Já jsem to spletla. Omlouvám se. Tam nepatří 1%, ale 10% HCl.
Ale počítáno je to správně, myslím. A Mr jsem zaokrouhlovala, takže to nemám tak přesně jako Anonym186139. Vida, jaký rozdíl to může udělat.
| Nahlásit
Zásadní problém je v těch 150g 10% HCl. Tahle hodnota by způsobila asi 4g přebytek HCl. Spočítej si to. Spolu s 0,3 moly NaCl vznikne i 0,3 molu vody tedy 0,3*18=5,4g vody. Součet hmotnosti NaOH + HCl se musí rovnat součtu hmotnosti NaCl a vzniklé vody:
m(NaOH) + m(HCl)=12+15=27 ; m(NaCl) + m(H2O)=17,5+5,4=22,9g ; rozdíl 4,1g je přebytek HCl.
| Nahlásit
0,12=x/245+x jak se to počítá?
| Nahlásit
0,12 = x/(245+x) => 29,4 + 0,12*x = x => 0,88*x = 29,4 => x = 33,41
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek