| Nahlásit

Výpočet koncentrace HCl

Vypočítej koncentraci HCl jeli pH=2,719 a střední aktivní koeficient 0,953.


- vím, že je to podle vzorce pH = -log (c . f), ale po dosazení, nevím jak dál
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
pH = -log(a(H+)) => a(H+) = 10^(-pH) = 10^(-2,719) = 0,0019099
a=c*φ(H+) => c = a/φ(H+) =0,0019099/0,953 = 0,002004mol/dm3 H+.
pH je funkcí aktivity. Proto funkcí, inverzní k funkci pro pH nejprve vypočteš aktivitu, a z ní pak i analytickou koncentraci. A budu mít radost, když k mojí odpovědi přidáš něco, z čeho poznám, že jsi to četla nebo dokonce pochopila. Díky.
| Nahlásit
děkuji za odpověď, jen nevím, co znamená ta "stříška" :)
| Nahlásit
Je to symbol pro umocňování, používaný třeba v Ecelu: 2^3 = 8
| Nahlásit
Čistě teoreticky může být zadání i bez toho koeficientu?Co vůbec ten koeficient uvádí?
Díky
| Nahlásit
Děkuju
| Nahlásit
Ještě dotaz - bude to stejné i kdyby místo HCl bylo třeba NaOH?
| Nahlásit
beru zpět, už jsem to našla :)
| Nahlásit
Jak zjistím koncentraci NaOH, když pH = 12,69 a střední akt. koef. = 0,81 a pOH = 1,31? Zde už ani nevím, jaký vzorec použít dříve jestli na pH nebo pOH....
| Nahlásit
Uvědom si, že pH i pOH jsou ve skutečnosti funkcí aktivit. Ale stále platí, že pH + pOH = 14 => pOH = 14- pH = 1,31
pOH = -log(a(OH)) => a(OH) = 10^(-1,31) = 0,04898
c(OH-) = a(OH)/φ = 0,04898/0,81 = 0,0605 mol/dm3
c(OH) = c(Na) = c(NaOH)
OK?
| Nahlásit
To Anonym232586: Řada funcí ve fyzikální chemii, která pracuje s koncentracemi iontů, předpokládá, že ionty se vzájemně neovlivňují. Tento předpoklad je splněn jen v případě dostatečně malé koncentrace, a to nejen sledovaných iontů, ale všech iontů v roztoku. Za mezní koncentraci se považuje koncentrace 0,001mol/dm3. Při menších koncentracích je možné použít analytickou koncentraci, při vyšších koncentracích je nutné analitickou koncentraci nahradit aktivitou. Aktivita je součinem aktivitního koeficientu φ a analytické koncentrace c. Aktivitní a střední aktivitní koeficient je možné vypočítat při znalosti složení roztoku, zejména všech iontů. Tak díky aktivitě bude pH roztoku kyseliny octové ovlivněno přídavkem NaCl v množství 0,1mol/dm3, žádný s iontů této soli s kyselinou octovou nereaguje. Přesto se pH poněkud zvýší. Při tom ještě dojde k poklesu nedisociované kyseliny octové. Přídavkem indiferentních iontů se zvýší iontová síla roztoku a sníží aktivitní koeficient H+ a tedy i jejich aktivita, takže se pH zvýší. To bude zčásti kompenzováno další disociací nedisociované části kyseliny, ale ne zcela.
| Nahlásit
OK, opět děkuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek