| Nahlásit

Fosfátový pufr

1)O kolik se změní pH fosf. pufru, který v 400ml obsahuje 0,03mol Na2HPO4 a 0,02mol NaH2PO4, když k němu přidáme 200ml HCl o c=0,1mol/l(pKa=7,21)? Jak se změní pokud k němu přidáme destilovanou vodu 200ml, myslím, že nijak?
2)iontová rovnice hydrolýzy siřičitanu draselného, jaké bude pH roztoku?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: Hendeson-Hasselbalchova rovnice pH = pKa + log(cs/ca). Podíváme se na tenhle poměr blíž:
cs = ns/V a ca = na/V; cs/ca = (ns/V)/(na/V) = ns/na . Pokud tedy není objem mimořádně velký (roztok není mimořádně zředěný, jsou obě látky ve stejném objemu a poměr látkových množství se nezmění přídavkem vody. V tomto případě je kyselinou ion H2PO4- a solí ion HPO4--. Počáteční poměr je 0,03/0,02 = 1,5. Přídavek 0,1*0,2dm3 = 0,02mol silné kyseliny poměr změní. Stejné látkové množství soli bude převedeno na kyselinu a poměr bude
ns/na = (0,03 - 0,02)/(0,02 + 0,02) = 0,01/0,04 = 0,25
počáteční pH = 7,21 + log(1,5) = 7,39; po přídavku kyseliny pH = 7,21 + log(0,25) = 6,61

2: SO3-- + H2O = HSO3- + OH-; pKa2 H2SO3 je 9,3; ion SO3-- je tedy zásada o
pKb = 14 - 9,3 = 4,7. pOH = 0,5*(pKb - log(cb); dejme tomu, že koncentrace roztoku bude 0,01mol/dm3. Pak
pOH = 0,5*(4,7 - log(0,01) = 0,5*6,7 = 3,35; pH = 14 - pOH = 14 - 3,35 = 10,65

OK?
| Nahlásit
Ano, díky
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek