| Nahlásit

FO 51. kat D. Dvě tramvaje

Zdravíčko, potřeboval bych navést k řešení příkladu z FO ->př. č. 2, Dvě tramvaje. Mám správný postup? Vypočetl jsem si dobu, za kterou Tramvaje dosáhnou 12 m/s, dále kolik to bude metrů, ale s tou brzdnou drahou mi to nějak nejde, nevím jak to zanést do grafu. Předem díky za vodítko. Pro všechny případy je tady zadání:


2. Dvě tramvaje
Ve stanici stály za sebou dvě tramvaje. První se začala rozjíždět se zrychlením
1,2 m·s−2, druhá se začala rozjíždět o 4 s později se zrychlením 1,5 m·s−2. Obě
tramvaje, jakmile dosáhly rychlosti o velikosti 12 m · s−1, pohybovaly se dále
rovnoměrným pohybem. Před následující stanicí začaly obě tramvaje současně
brzdit a pohybovaly se rovnoměrně zpomaleným pohybem. První tramvaj měla
brzdnou dráhu 54 m. Po zastavení stály obě těsně za sebou jako v předchozí
stanici. Vzdálenost mezi stanicemi je 594 m.
a) Proveďte potřebné výpočty a sestrojte graf závislosti rychlostí obou tram-
vají na čase.
b) Z grafu určete maximální vzdálenost mezi tramvajemi během jízdy.
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
čas potřebný k brždění vypočítáš:
a = v / t
s = 0,5a . t^2
(s máš jednou zadaný, podruhý ti vyjde když od celkové dráhy odečteš dráhu při rozjíždění a při rovnoměrném pohybu)
s = 0,5 . v . t^-1 . t^2
s = 0,5 . v .t
t = s / 0,5v
| Nahlásit
Thx, fakticky mě pomohls!!!
| Nahlásit
reším to taky a mám stejný problém, protože ta brzdné dráha je 54 což mi nesedí, protože zrychlení pri rozjezdu a spomalováni pri dojezdu misi byt stejné, jelikož neznáme čas který ty tramvaje brzdí a to 54 nevyjde??, kde je chyba?
| Nahlásit
debilni priklad
| Nahlásit
Abychom si to trošku zpřehlednili, doplníme používané proměnné indexy r pro proměnné, týkající se rozjezdu, n pro období jízdy rychlostí 12m/sec a b pro brzdění a navís 1pro tramvaj č.1 a 2 pro č.2.
Průměrná rychlost v období rozjezdu a brzdění je v obou případech stejná, protože jde o rovnoměrně zrychlený pohyb s počáteční nebo konečnou rychlostí rovnou 0 a rychlostí vn=12m/sec. vp=(0+12)/2=6m/sec pro obje trmvaje i rozjezd a brzdění.
Tramvaj č. 1 :
tr1=v/a=12/1,2=10sec ; sr1=10*vp=10*6=60m
sn1=594-54-60=480m; tn1=sn1/vn=480/12=40sec; tb1=sb1/vp=54/6=9sec
t1=10+40+9=59sec.
Tramvaj č 2:
tr2=12/1,5=8sec; obě tramvaje začnou brzdit ve stejném čase t, tedy:
tr1+tn1-4=tr2 + tn2; tn2=tr1+tn1-4 - tr2=10+40-4-8=38sec je doba jízdy tramvaje č. rychlostí 12m/sec.
sn2=12*38=456m ; sr2=8*6=48m ; tramvaj č.2 začne brzdit ve vzdálenosti
sb2=594-456-48= 90m ; tb2=90/6=15 sec; t2=8+38+15=61sec je celková doba jízdy tamvaje č.2.
Trmvaj č.2 tedy zastaví za tramvají č.1 o (61-59 + 4)=6 sec později.
Zrychlení při brzdění: ab1=v/tb1=12/9=1,33m/sec^2
ab2=12/15=0,8m/sec^2.
Graf x=t, y=v tro trmvaj č1 bude v oblasti t(0;10) popsán vztahem
y=1,2*t ; pro t(10;50) y=12; pro t(50;59) y=12-1,33*(59-50)
Pro trmvaj č.2 to bude:
pro y=1,5*(t-4) pro t(4;12) ; y=12 pro t(12;50); y=12-0,8*(t-50) pro t(50; 65).
OK?
| Nahlásit
To je úžasně vysvětlené a popsané. Prosím, ještě k tomuto příkladu, nevíte, jak se vypočítá maximální vzdálenost mezi tramvajemi? Děkuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek