| Nahlásit

Objem

obrý den, potřebovala bych poradit s tímto příkladem: Peroxid vodíku se rozkládá na vodu a kyslík. Jaký objem kyslíku vznikne rozkladem 50g H202? Mr (H2O2)=34, Mr(O2)=32. Výsledek má bát 16,5dm3. Děkuji
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
34.....32
50.....47,05

n=m/M
n=47,05/32= 1,47
V= n*Vm = 1,47*22,414= 32,94/2=16,5dm3
| Nahlásit
Akorát nevím proč jsem to nakonci ještě musel dělit dvěma když jsem od začátku počítal s dvěmi molekulami kyslíku..zvláštní..
| Nahlásit
Kolega došel ke správnému výsledku poněkud zajímavým, ale dost málo pochopitelným způsobem. Zkusme to trochu jinak:¨
2H2O2 = O2 + 2H2O => n(H2O2)/2 = n(O2); slovy látkové množství kyslíku je poloviční než látkové množství rozloženého peroxidu. Za n(H2O2) dosadíme příslušné veličiny ze vztahu n = m/M:
(m(H2O2)/M(H2O))/2 = n(O2) => n(O2) = 50/(2*34)=50/68 = 0,7353
V(O2) = n(O2)*Vm = 0,7353*22,414 = 16,5dm3
OK?
| Nahlásit
Máš pravdu je trochu zvláštní :D
Ale už jsem na to přišel..Jak jsi napsal že látkové množství kyslíku má byt poloviční ta stačilo abych 1,47 vydělil dvěmi a pak už to taky vyjde..
Jen jsem si nenapsal rovnici tudíž jsem si neuvědomil že kyslík s vodou jsou v poměru 1:2 atd.. :)
| Nahlásit
Mohl byste mi vysvětlit ten poslední výpočet? V(O2) = n(O2)*Vm = 0,7353*22,414 = 16,5dm3, není mi jasné co je za číslo 22,414.
| Nahlásit
22,414 je molární objem ideálního plynu za standardních podmínek podle staré specifikace - 101325Pa, 273,15K. Můžeš si jej vypočítat ze stavové rovnice
p*V = n*R*T pro uvedené podmínky a počet molů n=1, R je molární plynová konstanta 8,314 J/(mol*K).
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek