Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

výpočet objemu

Jaký objem kyseliny HCl o c=0,1 mol.l-1 je nutno přidyt ke 100ml roztoku o pH´=11, aby výsledný rozdtok měl pH=4,5
Díky za pomoc
Témata: fyzika

2 reakce

| Nahlásit
Výpočet provedeme ve dvou krocích. V prvním kroku vypočteme, kolik HCl je nutno přidat, abychom zneutralizovali NaOH:
1: c(NaOH) = c(OH-); pOH = 14 - pH = 3; c(OH-) = 10^(-pOH) = 0,001M
n(HCl) = n(NaOH) => c(HCl)*V(HCl) = c(NaOH)*V(NaOH) => V(HCl) = 0,001*0,1/0,1 = 0,001dm3 = 1cm3
2: Nyní máme objem 0,101dm3 o pH = 7 (c(H3O+) = 10^-7 mol/dm3) a roztok HCl o
c(H3O+) = c(HCl) = 0,1mol/dm3. Požadujeme, aby výsledný roztok měl pH = 4,5, takže c(H3O+) = 10^(-pH) = 3,162*10^-5 mol/dm3 H3O+. Použijeme směšovací rovnici:
Va*ca + 0,101*10^-7 = (0,101 + Va)*3,162*10^-5 kde Va a ca jsou hodnoty, týkající se dalšího přídavku HCl.
Va*0,1 + 0,101*10^-7 = (0,101 + Va)*3,162*10^-5 => Va*(0,1-3,162*10^-5) = 0,101*(3,162*10^-5 - 10^-7)
Va = 0,101*3,152*10^-5/(0,1-3,162*10^-5) = 3,184*10^-5dm3 = 0,032cm3
Celkový přídavek kyseliny bude:
V = 1 + 0,032 = 1,032cm3
Je zřejmé, že maximální spotřeba bude na reakci s NaOH. Po jeho zneutralizování bude na pokles pH stačit minimální množství HCl (0,032cm3).
OK?
| Nahlásit
NaOH disociuje podle rovnice
NaOH <=> Na+ + OH- ; pro koncentraci OH- ve vodném roztoku platí vztah
pOH + pH = 14 ; z rovnice v úvodu je zřejmé, že z jednoho molu NaOH vzniká 1 mol OH-, takže c(OH-) = c(NaOH). Ze známého pH tedy vypočítáme
pOH = 14 - pH; pOH = -log(c(OH-)) => c(OH-) = 10^(-pOH) = c(NaOH)
Stačí?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek