Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Hydrogenkyseliny - názvosloví

Dobrý den, vím jak se dělají hydrogensoli,

ale s hydrogenkyselinami mám trochu potíže

např. jaký je rozdíl mezi normální kyselinou sírovou a kys. dihydrogensírovou?
Témata: chemie

2 reakce

(Upr. 24.09.2012 13:38) | Nahlásit
Žádný, proto se název dihydrogensírová kyselina nepoužívá. Tyto názvy se používají u těch kyselin, odvozených od oxidů, schopných reagovat s více jak jednou vodou a disociovat i tyto vodíky. Klasickým příkladem je kyselina křemičitá - H2SiO3, tetrahydrogenkřemičitá H4SiO4 a H6SiO5 - hexahydrogenkřemičitá. Od kyseliny křemičité jsou odvozeny soli CaSiO3, Ca2SiO4 a Ca3SiO5. Zejména poslední z těchto solí vzniká jen v tavenině a ve styku s vodou se rozkládá. Podobně složitá, možná ještě složitější, je situace u kyseliny fosforečné H3PO4, která snadno polymeruje za různě velkého odštěpení vody. V takových případech má smysl uvádět počet vodíků. Tam, kde ovšem kyseliny polymerují, dochází vždycky ke spojování tak že ze dvou hydroxylových skupin se odštěpí voda a obě molekuly se propojí zbylým kyslíkem:
HOSO2OH + HOSO2OH = HOSO2-O-SO2OH + H2O nebo
(HO)2PO(OH) + (HO)PO(OH)2 = (HO)2PO-O-PO(OH)2
(HO)2PO-O-PO(OH)2 + (OH)PO(OH)2 = (HO)2PO-O-PO(OH)-O-PO(OH)2
V prvním případě šlo o kyselinu disírovou. Ve druhém případě v první rovnici o kyselinu tetrahydrogendifosforečnou a dál o kyselinu pentahydrogentrifosforečnou.
U kyselin polyfosforečných ty vodíky raději uvádíme, protože tady známe i kruhové struktury, kde základním stavebním prvkem je -O-PO(OH)-. Tento typ polykyselin byl dříve považován za kyselinu metafosforečnou HPO3 na rozdíl od kyseliny ortofosforečné H3PO4. Proto se u fosforečných kyselin kromě kys. fosforečné H3PO4 počet vodíků uvádí, zatím co u polykyselin kyseliny sírové ne. Ta kruhové struktury netvoří, proto mají i případné polykyseliny vždycky jen dva vodíky, každý u koncového prvku řetězce. Navíc pokud vím, H2SO4 ani delší řetězce (na rozdíl od H3PO4) netvoří.
V rovnicích nahoře jsem se pokusil znázornit strukturu. Naznačené vazby -o- vždycky spojují atomy síry nebo fosforu - atomy centrálního prvku. Pokud by to nebylo jasné, namaloval bych obrázek a někam bych jej dal.
OK?
| Nahlásit
Wow, děkuji moc za rozsáhlou odpověď, Mezku! :) Je to veliká pomoc pro mě!:)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek