| Nahlásit

Výpočty pH

1) Objem 20 ml 0,01 M-Ba(OH)2 byl titrován odměrným roztokem 0,02 M-HCl. Vypočtěte hodnoty pH titrovaného roztoku po přídavku 1 ml, 10 ml, 15 ml, 19,9 ml a 30 ml titračního činidla.

2)Jaké pH bude mít výsledný roztok, jestliže se smíchá 100 ml roztoku silné kyseliny o pH 3 se 100 ml roztoku silné báze o pH 8?

3)Do 500 ml 0,0500 mol/l kyseliny octové se přidá 2,700 g trihydrátu octanu sodného a roztok se doplní na 1000 ml.
a) Určete pH roztoku.
b) Jak se změní pH, jestliže 50 ml tohoto roztoku zředíme vodou na 100 ml?

4)Určete pH roztoku hydroxidu připraveného tisícinásobným zředěním 5% NaOH (o hustotě 1,054 g/ml).

5)Ke 100 ml 0,005 M-H2SO4 bylo přidáno 500 ml vody. Určete pH výsledného roztoku.

6)Objem 10 ml 3 % (m/m) kyseliny mléčné (ρ = 1 g/ml) se doplní v odměrné baňce vodou na 250 ml. Jaké pH bude mít roztok?

7)Objem 0,7 ml čistého anilinu (hustota 1,027 g/ml) se zředí vodou na celkový objem 25 ml. Jaké pH bude mít roztok?

8)Alkalický roztok byl připraven smícháním 20 ml roztoku KOH o pH 13 s 200 ml roztoku NaOH o pH 10. Určete pH výsledného roztoku.

Prosím o pomoc...
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1) Ba(OH)2 + 2HCl--> BaCl2 + 2 H2O
H2O--> H+ + OH-
n (OH-)= 2.n(Ba(OH)2)=2. 0,01 . 0,02= 4.10-4 mol
n (H+)= n(HCl)= 0,02.1.10-3=2.10-5 mol
=0,02.10.10-3=2.10-4 mol
=0,02.15.10-3= 3.10-4 mol
=0,02.19,9.10-3=3,98.10-4 mol
0,02.30.10-3=6.10-4 mol
V= 21 ml, 30, 35, 39,9 ml, 50 ml
c(OH-)=n(OH-)-n(H3O+)/V= (4.10-4 - 2.10-5)/0,021=0,0181 mol/l pOH= 1,74 pH= 12,26
=(4.10-4 - 2.10-4)/0,030=6,66.10-3 pOH=2,18 pH= 11,82
=(4.10-4 - 3.10-4)/0,035= 2,86 .10 -3 pOH=2,54 pH=11,46
(4.10-4 - 3,98.10-4)/0,0399= 5,013 .10-5 pOH=4,30 pH=9,7
c(H3O+)=(6.10-4 - 4.10-4)/0,050= 4.10-3 pH=2,40

Je to správně ???

2)n(H+)=c.V=10-3 .0,1= 10-4 mol
n(OH-)=c.V=10-(14-8) . 0,1=1.10-7 mol
n(H+ výsledná)=10-4 - 1.10-7= 9,99.10-5 mol
obejm 0,1+0,1= 0,2l
c(H+)=9,99.10-5/0,2= 4,995.10-4 mol/l
pH=-log(4,995.10-4)=3,30

3)a) M(trihydrátu..)=136,0796 g/mol
n(tri..)=m/M=2,700/136,0796= 0,01984 mol
c(tri..)=0,01984 mol/l
n(octovka)=0,05.0,5=0,025 mol c=0,025 mol/l
pH=pka+log(c(tri..)/c(octovka)= 4,65
b) nevím ?????

se 4. úkolem si nevím vůbec rady, pomůžete mi prosím ??

5)n(H2SO4)=0,005.0,1= 5.10-4 mol
c(H3O+)=2.C(H2SO4)=2.n(H2SO4)/0,1+0,5=1,66.10-3 mol/l
pH=2,78

6) M(C3H6O3)=V.ro.%/M=10.1.0,03/90,08=3,33.10-3 mol
c=n/V=3,33.10-3/0,25=0,01332 mol/l
pH=-log 0,01332=1,88 ?????je to správně

7)c=ro/M .1000=11,027 mol/l
11,027 . 0,7= 25.c
c=0,30877 mol/l
pOH= 0,5.(9,42-log0,30877)=4,97
pH=14-4,97=9,03

s 8. příkladem si též nevím vůbec rady...
Děkuji za kontrolu a za odpověď :-)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek