| Nahlásit

Molární entalpie, molární entropie a molární Gibbsovu energie kapalného MgCl2(l)

Vypočtěte molární entalpii, molární entropii a molární Gibbsovu energii kapalného MgCl2(l) při teplotě 1500 K.
Témata: chemie
Diskuze
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek