| Nahlásit

Ekonomie - rozvaha

Obchodní společnost měla k 1. 1. 2020 tato aktiva a pasiva (cena uvedena v Kč):

zboží 10 000
výrobky 15 000
závazky k zaměstnancům 150 000
zisk 1 500 000
nákladní auto 200 000
peníze na běžném BÚ 500 000
závasky k dodavatelům 100 000
peníze v pokladně 30 000
pohledávky za odběrateli 60 000
materiál 80 000
úvěr 500 000
budova 2 500 000
cenné papíry (splatnost déle než 1 rok) 100 000

1)SESTAVTE ROZVAHU, DOPOČÍTEJTE ZÁKLADNÍ KAPITÁL (ZK). PŘI JEHO VÝPOČTU
VYCHÁZEJTE Z TOHO, ŽE AKTIVA SE MUSÍ ROVNAT PASIVŮM.

2)VYPOČÍTEJTE HODNOTU : DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM), OBĚŽNÉHO MAJETKU (OM),
VLASTNÍCH ZDROJŮ (VZ), CIZÍCH ZDROJŮ (CZ)

3) JEDNÁ SE O : a. s. NEBO s. r. o. ???

4) je na tom firma ekonomicky dobře, nebo špatně ???


( Mooockrát děkuji tomu, kdo mi s tím pomůže, snažil jsem se to nějak zjistit, ale i tak vůbec nevím :( )
Témata: ekonomie
Diskuze
| Nahlásit
Učivo jakého předmětu, třídy a školy to je? Nějaká Ekonomika 4.ročníku Obchodní akademie?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek