Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Dá se měnit napětí dávané zdrojem? -Tranzistorem?

Hledal jsem odpověď na svojí předchozí otázku..a nalezl jsem (http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/341-zapojeni-se-spolecnou-bazi). Zarazila (velmi) mě ale jiná věc. Poslední slova v tomto článku říkají: Tranzistor zapojený se společnou bází výrazně zesiluje napětí a nepatrně zeslabuje proud... Nechápu to s tím napětím. Jaké mění napětí? Napětí dávané zdrojem? Je to vůbec možné? Jak? Nebo mění jiné napětí-třeba napětí na nějakém spotřebiči?
Témata: fyzika

4 reakce

| Nahlásit
Zesílení napětí znamená, že malá změna napětí na vstupu způsobí větší změnu napětí na výstupu. A vstup má pokud možno velký vstupní odpor, takže jakoby nezatěžuje budicí obvod proudem. Ovšem ten výstup musí být napájen z nějakého zdroje a užitečné výstupní napětí samozřejmě nemůže být vyšší, než ten zdroj "umí" - ten tranzistor opravdu to napětí nezvyšuje na způsob třeba měniče (tam jsou samozřejmě taky tranzistory, ale funguje to jako celek mnohem složitěji). Tak nějak názorněji se tohle studuje na zapojení se společným emitorem.

Stejně tak proudové zesílení znamená, že malým proudem na vstupu můžeš ovládat velké proudy na výstupu. A ty pojmy se v jistém smyslu můžou překrývat, protože klasický bipolární tranzistor je fakticky ovládán proudem, ale když má dost velké zesílení a na vstupu velký odpor, dá se to chápat jako řízení napětím.
| Nahlásit
A co označije pojem 'výstupní napětí'? Nerozumím právě jaké napětí se mění - jestli to které dává zdroj, nebo napětí na tranzistoru, nebo to, které zbyde pro spotřebič.
| Nahlásit
Různá zapojení tranzistoru si představ jako černou krabičku, do které jdou dva dráty (vstupní napětí nebo proud) a dva z něj vedou (výstupní napětí nebo proud). A změny napětí nebo proudu na vstupu vyvolávají změny napětí nebo proudu na výstupu. Takže třeba malá změna napětí na vstupu může změnit velkou změnu napětí na výstupu (ale to napětí není nikdy větší než napětí zroje) - tranzistor pracuje jako zesilovač signálu. To zesílení je ale vztaženo ke vstupnímu napětí, zesiluje se malé vstupní napětí, nezesiluje se napětí zdroje.
| Nahlásit
Dík, to je zřetelnější :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek