| Nahlásit

Výpočet pH

Nevím si rady s těmito příklady:
1)Roztok kyseliny sírové má pH=2,5. Kolik gramů NaOH bude nutno použít pro zneutralizování 28 dm3 tohoto roztoku?

2)Roztok kyseliny sírové má pH=3. Kolik cm3 36% roztoku hydroxidu draselného(hustota=1,3520 g/cm3) bude potřeba pro zneutralizování 5 dm3 tohoto roztoku?


děkuji za každou odpověď =)
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: Vypočítáš látkové množství H3O+ v roztoku. K jeho neutralizaci musíš přidat stejné množství OH- ve formě NaOH. M(NaOH) = 39,9971g/mol
H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O ; nebo H2SO4 = 2H+ + SO4(2-)
H+ + OH- = H2O
pH = -log(c(H+)) => c(H+) = 10^(-pH) = 10^(-2,5) = 0,003122mol/dm3
n(NaOH) = n(H+) = c*V = 0,003122*28 = 0,08854 mol
m(NaOH) = n*M = 0,08854*39,9971 = 3,5415g NaOH.

2: Postup je podobný. Po výpočtu m(KOH) vypočteme m(36%) roztoku a pomocí hustoty přepočteme na objem. M(KOH) = 56,1056g/mol
c(H+) = 10^(-3) = 0,001 mol/dm3
n(KOH) = n(H+) = c(H+)*V = 0,001*5 = 0,005mol
m(KOH) = n*M = 0,005*56,1056 = 0,056106 g KOH
m(36%) = m*100/36 = 0,1558g 36% roztoku KOH
V(36%) = 0,1558/ró = 0,1558/1,3520 = 0,1153cm3

OK?
| Nahlásit
jaktože se n(koh) rovna n(h2so4) .... nemelo by to byt 2x???
| Nahlásit
jaktože se n(koh) rovna n(h2so4) .... nemelo by to byt 2x???
| Nahlásit
V tom druhém příkladu se nepočítá s koncentrací H2SO4, ale přímo s produkty její disociace, podle rovnice
KOH + H3O+ = K+ + 2H2O
Kdybychom z PH nejprve počítali koncentrtaci H2SO4, zbytečně bychom si výpočet komplikovali.
| Nahlásit
V tom druhém výpočtu je numerická chyba :m(KOH)= 0,005*56,1053=0,2805, pak už to podle výsledků vychází([0.576])
| Nahlásit
Prosím, proč se v prvním příkladu nepočítá s: c(H2SO4)= 2c(NaOH)?
(Upr. 30.04.2017 07:28) | Nahlásit
Vzhledem k tomu, že H2SO4 je silná kyselina a NaOH silná zásada, je možné neutralizaci zapsat rovnicí
H3O+ + OH- = 2H2O. Koncentrace H3O+ je v zadání ve formě pH, a n(OH-) = n(NaOH). Potřebné látkové množství NaOH je rovné látkovému množství H+. Není tedy nutné počítat s H2SO4.
Běžný postup by vypadal takto: Z pH vypočtu n(H+) odtud c(H2SO4)=n(H+)/2 dál n(NaOH) = 2*n(H2SO4).
Nyní do vztahu n(NaOH) = 2*n(H2SO4) = 2*n(H+)/2 = n(H+), tedy i matematické odvození je možné.
| Nahlásit
Děkuji za vysvětlení, přeji hezký den :).
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek