| Nahlásit

Vypočet obsahu Fe3O4 a Fe2O3 z rudy

Z 50 t železné rudy obsahující Fe3O4 a Fe2O3 se vyrobilo 35,7 t železa. Kolik tun v rudě bylo magnetitu a kolik krevele?
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Škoda. že jsi aspoň nějaký pokus o řešení nezveřejnil.
M(Fe) = 55,85kg/kmol; M(Fe2O3) = 159,69kg/kmol; M(Fe3O4) = 231,53kg/kmol
n(Fe) = 35700/55,85 = 639,2kmol;
To na počátek. Teď si to trochu usnadním: n(Fe2O3) = n1; n(Fe3O4) = n2

Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3CO; Fe3O4 + 4C = 3Fe + 4CO

2*n1 + 3*n2 = 639,2kmol; 159,69*n1 + 231,53*n2 = 50000
n1 = (639,2 - 3*n2)/2; 159,69*(639,2 - 3*n2)/2 + 231,53*n2 = 50000 => 51036,9 - 8,005*n2 = 50000
8,005*n2 = 1036,9; n2 = 129,53kmol; m2 = 129,53*231,53 = 29990kg Fe3O4
n1 = (639,2 - 3*129,53)/2 = 125,3kmol; m1 = 125,3*159,69 = 20010 kg Fe2O3

Podle mého názoru zadání není úplné. To, co jsem teď spočítal, platí jen v případě, že rude neobsahuje žádné nečistoty. Skládá se jen z Fe2O3 a Fe3O4. Pokud bude obsahovat nečistoty, bude klesat podíl Fe2O3 a poroste podíl Fe3O4, Pokud by byl obsah nečistot maximální, obsahovala by ruda
n2 = 639,2/3 = 213,07kmol Fe3O4 o m2 = 213,07*231,53 = 49,331,3kg Fe3O4.

Čistá krevel by podmínce nevyhověla, pro dané množství železa by bylo potřeba více jak 51t čisté krevele.
| Nahlásit
V zadání více není Výsledek má vyjít 29 t Fe3O4 a 21 t Fe2O3 Pokusila jsem se to vypočítat ze zlomku Z celkové molekulové hmotnosti rudy
Tudíž
Mr rudy= Mr(Fe3O4+Fe2O3)=391,25
Mr(Fe3O4)=231,55
Mr(Fe2O3)=159,7
potom vyšlo
wFe3O4=0,59
wFe2O3=0,41
Pak mFe3O4=0,59x50=29,5t
a mFe2O3=0,41x50=20,5t
přibližně mi to vyšlo :D Ale fakt to byl jen pokus

Podobný příklad:
Měděná ruda obsahuje Cu2S a Cu2O v hm. poměru 1:1. Kolik tun této rudy bude potřeba na výrobu 3,8t mědi
řešila jsem podobně Z celk. Mr rudy jsem si vypočítala hmotnostní zlomek Cu => wCu=0,84
m rudy = 3,8/0,84=4,52t což také mělo vyjít ale je to spíše jen takový můj pokus :p
Jinak děkuji moc :-)
| Nahlásit
Z toho je zřejmé, že jde o rudu, která je směsí Fe2O3 a Fe3O4. Pak je můj výsledk správný, rozdíl proti udávaným výsledkům jde ne úkor zaokrouhlovacích chyb.
Tvoje úvaha je chybná. Molární hmotnost směsi je vážený průměr molárních hmotností. Uvažuj - když smísíš 1 mol Fe2O3 a 1 mol Fe3O4, dostaneš směs, která bude obsahovat 2 moly částic a bude mít hmotnost 391,25g. Hmotnost jednoho molu částic bude složená z 0,5molu Fe2O3 a 0,5 molu Fe3O4 a bude tedy 0,5*159,7 + 0,5*231,55 = 195,625. Když zaokrouhlím molární hmotnosti na celá čísla, dostanu M(Fe) = 56; M(Fe2O3) = 160; M(Fe3O4) = 232kg/kmol.
n(Fe) = 35700/56 = 637,5kmol a dostanu soustavu rovnic 2*n1 + 3*n2 = 637,5
160*n1 + 232*n2 = 50000kg; z první rovnice n1 = 318,75 - 1,5*n2; dosadíme do druhé rovnice
160*318,75 - 240*n2 + 232*n2 = 50000 => 8*n2 = 1000 => n2 = 125 mol; m2 = 125*232 = 29000kg
n1 = 50000- 29000 = 21000.

Tu měď bych počítal podobně: M(Cu) = 63,5; M(Cu2S) = 159,1; M(Cu2O) = 143,1kg/kmol
n(Cu) = 3800/63,5 = 59,8; Cu2S + Cu2O = 4Cu
n(ruda) = n(Cu)/4 = 59,8/2 = 29,9kmol; n(Cu2O) = n(Cu2S) = 29,9/2 = 14,95kmol
m(ruda) = 14,95*159,1 + 14,95*143,1 = 4518kg = 4,518t.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek