Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Několik dotazů týkající se chemie

Ahoj, dělala jsem si jeden test z chemie a docela mě zarazily správné odpovědi, myslím, že tam mají chybu.

1)Vyberte správné tvrzení:
a)Li, Na a K mají větší hustotu než voda
b) s1 prvky jsou málo reaktivní
c) kationty s1 prvků jsou bezbarvé
d) s1 prvky mají nízkou teplotu tání

- správných může být více odpovědí, já zaškrtla pouze déčko, ale oni mají za správnou odpověď i céčko - je to správně? V sešitě mám napsáno, že např. kationt sodíku barví plamen žlutě. V tom ale asi bude ta chyba, neptají se, jak barví plamen, ale jaké jsou a samotné kationty jsou bezbarvé - pokud to chápu dobře....?

2) Do skupiny lehkých platinových kovů nepatří
a) osmium
b) ruthenium
c) rhodium
d) iridium

za správnou považuji odpověď a,d , ale ve výsledcích je pouze a
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
Co se týče 1) - určitě je správně C, D - kovy I.A skupiny sice barví plamen, ale ta barva je vlastně způsobena oxidem, popř. superoxidem vznikajícím při spalování kovů, tedy např. Na + O2 = Na2O. Samotné kationty jsou bezbarvé
Co se týče 2) - tam určitě pouze A,D - poněvadž mezi lehké Pt kovy patří ruthenium, rhodium a palladium
| Nahlásit
Pokud se týká té 1, barva, kterou prvek vyvolá v plameni, elektrickém oblouku a podobně, není vyvolána optickou aktivitou iontu, ale přeskoky elektronů po jejich excitaci, jde o spektrální chování.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek