Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Jak nám ovlivní rovnici koncentrovaná a jak zředěná kyselina?

Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Pokud jde o neoxidující kyselinu, pak záleží na stechiometrickém poměru, síle kyseliny a zásady. Ale tobě patrně jde o redoxní reakce kyseliny dusičné.
Kyselina dusičná při reakci s kovy může být redukována v řadě stupňů. Od
N(V) +1e -> N(IV) až po N(V) + 8e -> N(-III), v závislosti na redukčních schopnostech kovu, koncentraci kyseliny a teplotě. Čím koncentrovanější a teplejší kyselina, tím víc je aniontů NO3- u povrchu kovu, které soutěží o elektrony, odevzdávané atomy kovu. A čím víc jich soutěží, tím méně utrhne každý z nich a tím méně se dusík redukuje.
Ne každá oxidující kyselina je schopná redukce tak ochotně, jako HNO3 a v tak širokém rozsahu. Na příklad H2SO4 je ochotná podlehnout redukci (a tím projevit oxidační vlastnosti) jen při vyšší teplotě a v koncentrovaných roztocích. Je to způsobeno tím, že ve zředěných roztocích je zcela disociovaná a iont SO4(2-) je stabilizován mezomerií, takže je chemicky málo reaktivní.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek