Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Jak mám parafrázovat paragrafy?

Ahoj, chtěla bych se prosím zeptat, když mám paragraf 103 ze zákoníku práce - Hlava II: Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance..a chci zmínit povinnosti zaměstnavatele, ale nechci, aby vše bylo přímou citací...myslíte, že můžu přeházet slova, věty, abych se nemusela vše uvádět jako přímou citaci?

Např.
e) nahradit zaměstnanci, který se podrobí pracovnělékařské prohlídce , vyšetření nebo očkování podle písmene d) případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle § 192 nebo nemocenským a průměrným výdělkem,

f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů32), zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,

Moje znění
Nahradit zaměstnanci případnou ztrátu na výdělku, ve výši průměrného výdělku, eventuálně ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle § 192 nemocenským průměrným výdělkem, který podstoupí pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření nebo očkování;

Zajistit zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných události obzvlášť zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli a mladistvým zaměstnancům.


DĚKUJI
Témata: český jazyk

1 reakce

| Nahlásit
A je to nezbytně nutné? Chápu, že se někomu může zdát znění paragrafů krkolomné, ale vaše "přeformulování" je podle mého názoru ještě krkolomnější. Omlouvám se, nemyslím to nijak zle.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek