| Nahlásit

Lidi nevíte něco o Fyzikální olympiádě? sakupina E-8tř. nemohli byste mi poradit????? dik

Témata: fyzika
Diskuze
(Upr. 12.11.2016 12:13) | Nahlásit
Pavel jel osobním vlakem a bavil se tím, že určoval
rychlost svého vlaku i vlaků na druhé souběžné
koleji. K přibližnému měření použil stopky na svém
mobilním telefonu. Vzdálenost mezi sloupy elektrického
vedení v daném úseku byla l = 50 m, délka
klasického osobního vagónu asi d = 25 m. Vlaky se
v uvažovaném místě pohybují konstantní rychlostí.
a) Jak velkou rychlostí se pohyboval Pavlův vlak, jestliže Pavel za dobu t1 =
= 1 min napočítal n = 18 sloupů elektrického vedení? První sloup, u kterého
Pavel začal měřit čas, se přitom nepočítal.
b) Jak velkou rychlostí jel po druhé koleji opačným směrem rychlík, jestliže
kolem Pavlova okna projelo za čas t2 = 5 s celkem k = 8 vagónů? Při výpočtu
využijte rychlost v1 z části a).
c) Za jakou dobu t3 by kolem Pavla projelo k = 8 vagónů rychlíku na vedlejší
koleji, pokud by rychlík jel rychlostí z části b), ale stejným směrem jako
Pavlův vlak?

Jak se to počíííííítáááááá?
| Nahlásit
Počítá se to tak, že musíš pochopit fyzikální význam, sestavit vzorce a rovnice a potom numericky vyčíslit. Olympiády by se neměly řešit tak, že ti to někdo jiný vypočítá (zdejší pravidla).
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek