Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Výpočet součinu rozpustnosti

Prosím jak mám vypočítat součin rozpustnosti když vím rozpustnost v g na 100 ml roztoku? :)
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Předpokládá se, že látka je silný elektrolyt a je v roztoku plně disociovaná. Pro látku složení AxBy kde A a B jsou ionty a x a y jejich stechiometrické koeficienty, je součin rozpustnosti
Ks = c(A)^x*c(B)^y ; jde vlatně o rovnovážnou konstantu
K = c(A)^x*c(B)^y/c(AxBy) ; Ale předpoládá se, že rozpuýštěný podíl je plně disociovaný a pevná látka je ve standardním stavu a její aktivita je rovna tedy 1. Tím přejde vztah pro rovnovážnou konstantu do vztahu, označovaného jako součin rozpustnosti. Navíc jsou koncentrace iontů v+tšinou nízké, takže je možné použít přímo analytické koncntrac místo aktivit.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek