| Nahlásit

úkol

Spočítejte jakou rychlostí dopadne na zem jablko o hmotnosti 200 gr z výšky 8 m ?
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Gravitační konstanta činí : g = 9,80665 m·s-2

vzorec pro rychlost v = g . t .... a čas t = s/v , když dosadím do prvního vzorce za čas, dostanu v² = g . s

Konstantu g známe, dráha s = 8 m, a teď: k čemu potřebujeme hmotnost jablka?
| Nahlásit
jen bych malinko upravila vzoreček - pro dráhu volného pádu platí vztah s = 1/2 . g . t², odtud t = √(2s/g), po dosazení do v = g . t, dostaneme v = g . √(2s/g) = √(2sg²/g) = √(2sg)
| Nahlásit
Výborně Vlaďko, co ale říkáš na zadanou hmotnost jablka? Že rychlost dopadu na hmotnosti nezáleží, viď?
| Nahlásit
Taky si myslím, že nezáleží, jedině, kdyby se měla navíc vypočítat kinetická energie toho jablka. :))
| Nahlásit
To ano. Ale pro výpočet rychlosti je fuk, když z deseti metrů spadnu já, nebo Ty, že?
| Nahlásit
Hahaha ... jj, to určitě.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek