Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Redoxní titrace

Zdravím,

měl bych pár otázek co se týče redoxní titrace. Potřeboval bych stanovit koncentraci Fe2+ a to manganometricky ( setkávám se s tím poprvé).
Máme kádinku s 10ml Fe2+, 10ml H2SO4 o koncentraci 3M a 20ml vody; v byretě je KMnO4 o koncentraci 0,01M.

Nevěděli byste jak se to počítá prosím?
Předem děkuji za pomoc.
Témata: chemie

8 reakcí

| Nahlásit
Věděli. Musíš začít rovnicí, a protože jde o redoxní reakci, nejprve elektronové polorovnice:
Fe++ -e = Fe(3+) ; Mn(7+) + 5e = Mn++, poměr Fe++:Mn(7+) = 5:1, takže
5Fe++ + MnO4- +8H+ = 5Fe(3+) + Mn++ + 4H2O
n(Fe++) = 5*n(KMnO4) = 5*c(KMnO4)*V(KMnO4) = 5*0,01*Vsp[dm3] kde Vsp je spotřeba roztoku KMnO4 v dm3.
Stačí?
| Nahlásit
děkuji moc
| Nahlásit
Jestli by nevadilo, měl bych tu ještě nějaké se kterými bych také potřeboval pomoc, týká se to opět té titrace

Máme určit koncentraci Fe2+ v soustavě 1)
2) jaká navážka (NH4)2Fe(SO4)2 * 6H2O je potřeba na 1L Fe2+?

Dodám: průměr objemu titrací bylo 9,15ml

koncentraci Fe2+ jsem počital takhle:
v titraci nT = 5*c1(Fe2+)*49,15*10^-3
reagoval s 9.15ml manganistanu n(KMnO4) = 9.15*10^-3*0.01=9.15*10^-5 mol - to se bude rovnat nT

dosadím a dostanu
9.15*10^-5 = 5c1*49.15*10^3

vyjádřím c1= (9.15*10^-5)/(5*49.15*10^-3) = 3.7*10^4 mol/l
je to tak?
| Nahlásit
edit: výsledek 3.7*10^-4 mol/l
| Nahlásit
Nechápu, co potřebuješ. Navážka Mohrovy soli na 1dm3 roztoku o jaké koncentraci Fe++?
Máš spočítat, kolik Mohrovy soli bylo rozpuštěno v 1dm3 roztoku, který jsi titroval?
49,15*10^-3 je co?
n(Fe++) = 5*n(KMnO4) = 5*0,01*9,15*10^-3 = 4,575*10^-4 mol Fe++
Pokud 49,15cm3 byl objem roztoku Mohrovy soli, který byl titrován, pak
c(Fe++) = n/V = 4,575*10^-4/49,15*10^-3 = 0,00931mol/dm3
M(mohr) = 392,1388g/mol; n(Fe++) = n(mohr); m(mohr) = 0,00931*392,1388 = 3,65g v 1dm3.
Nebo ti šlo o něco jiného?
| Nahlásit
koncentraci Fe2+ mám spočítat v 1)
49,15*10^-3 je celkový objem po titraci ( 20ml vody, 10ml kys.sírové, 10ml Fe2+ a 9,15 průměr objemu)

A s tou mohrovou solí, jestli je potřeba koncentrace Fe2+, pak se bere z výpočtu 1)
Otázka byla jaká navážka Mohrovy soli je třeba na výrobu 1L Fe2+
| Nahlásit
Celkový objem po titraci nikoho nezajímá. Klíčový objem je těch 10cm3 roztoku, který jsi pipetoval k titraci. Ve vodě ani v H2SO4 žádné Fe++ nebylo.
Takže titraci jsme stanovili, že spotřebě KMnO4 odpovídalo 4,575*10^-4 mol Fe++.
To bylo v 10cm3, takže koncentrace Fe++ byla
c(Fe++) = c(mohr) = 4,575*10^-4/0,01 = 4,575*10^-2 mol/dm3.
m(mohr) = n*M = c*V*M = 4,575*10^-2*1dm3*392,1388 = 17,9404g Mohrovy soli.
OK?
| Nahlásit
OK děkuji za pomoc
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek