Ontola > Fyzika > diskuze
(Upr. 12.04. 19:25) | Nahlásit

Intenzita elektrického pole, otázky

Ahoj, vůbec nevím, podle čeho mám zjistit tuhle úlohu.
Intenzita elektrického pole v dielektriku je:
A) nepřímo úměrná jeho permitivitě
B) přímo úměrná jeho permitivitě
C) nepřímo úměrná síle, kterou pole v daném bodě působí na bodový náboj
D) vektorová veličina, jejíž směr nezávisí na polaritě náboje
Jestli náhodou někdo víte, tak moc děkuji za radu :)
Témata: fyzika

2 reakce

| Nahlásit
a) E(r) = 1/(4πε) * Q/r²

Intenzita E(r) je závislá na permitivitě: ε, která je ve jmenovateli: 1/(4πε), je tedy nepřímo úměrná permitivitě. Permitivita rel. je nejmenší pro vakuum, pro každý jiný materiál je permitivita vyšší než pro vakuum, to znamená, že všechny materiály elektrické pole zeslabují (různě), nejméně ho zeslabuje vakuum.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Permitivita
| Nahlásit
To co píše Cenobita pro bodový náboj je pravda.

Z pohledu interpretace může jít také o to, co zachováváme. Pokud máme třeba dvě desky kondenzátoru připojené ke zdroji napětí, máme pro změnu konstantní E. Pokud do takového kondenzátoru vložíme dielektrikum s permitivitou ε, kapacita (i energie) naroste. Z tohoto pohledu permitivita pole posiluje. Dalo by se to zapsat vztahem, že indukce D:
D = ε.E
Takže by se dalo naopak říct, že ε představuje naopak jakousi "vodivost" pro el. pole. Nebo z jiného pohledu ε zvyšuje množství elektrostatické energie, které se akumuluje v poli. Vyberte si dle libosti. Nakonec ale nejspíš skončíte u toho, že je to prostě jen konstanta pro přepočet mezi E a D.
Ještě pro představu, pro běžné plyny nebo vzduch se permitivita velmi blíží permitivitě vakua a rozdíl (ať už ho nazveme posilováním nebo zeslabováním pole) jde s klidem zanedbat, představuje obvykle zlomky promile.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek