| Nahlásit

výpočet molekul metanolu ve vodě

Přehrada obsahuje 1km3 vody. Kolik molekul metanolu bychom našli v každém cm3 vody kdybychom v ní rozptýlili rovnoměrně 1 l metanolu?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1km3 = (10^3)^3 = 10^9m3; 1m3 = 10^6cm3; 1km3 = 10^9*10^6 = 10^15 cm3
Methanol má hustotu 791g/dm3 při 20°C a M(methanol) = 32,042g/mol
n(methanol) = m/M = 791/32,042 = 24,686 mol v 1 dm3.
Počet molekul N(methanol) = 24,686*6,022*10^23 = 1,4866*10^25 molelul
V 1cm3 bude N(CH3OH) = 1,4866*10^25/10^15 = 1,4866*10^10 molekul.

OK?
| Nahlásit
to bych věděla jenomže v zadání hustota není :p
| Nahlásit
jinak děkuji
| Nahlásit
Bez hustoty nespočítáš, kolik molekul je v jednom litru čistého methanolu. Patrně autor úlohy předpokládá, že si žák potřebnou hustotu najde v tabulkách.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek