| Nahlásit

Lunochod, příklad z fyziky

4. Lunochod Ľubomír Konrád
V 70 – tych rokoch 20. storočia na povrchu Mesiaca vykonávali prieskumnú činnosť diaľkovo ovládané vozidlá ZSSR známe pod názvom Lunochod. Kamery riadenia na Lunochode umožňovali sledovať objekty, ktoré neboli ďalej ako l = 3,0 m od vozidla. Reakčný čas človeka na objekt, ktorý sa objaví v zornom poli (čas od okamihu, keď spozoruje objekt, do okamihu, keď začne uvažovať o tom, čo má robiť) je t1 = 0,3 s, čas potrebný na rozhodnutie t2 = 0,5 s a čas na zadanie príkazu t3 = 0,3 s.
S akou bezpečnou maximálnou rýchlosťou sa mohol Lunochod pohybovať, aby zareagoval na základe príkazu z pozemného riadiaceho centra pred príchodom k spozorovanému objektu?
Vzdialenosť Zem – Mesiac L ≈ 380 000 km, rýchlosť šírenia svetla vo vákuu c ≈ 300 000 km/s.
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
a odpoved ??? :D :D
| Nahlásit
Dráha signálu
2*3,8*10^8 m
Čas za kteru oba směry překoná:
t0 = s/c
t0 = 2*3,8*10^8/(3*10^8)
t0 = 2,54 s
t1 = 0,3 s
t2 = 0,5 s
t3 = 0,3 s
Celkový čas t = 3,64 s
s = v*t
v = 3/3,64
v = 0,82 m/s

Mohl se pohybovat max. v = 0,82 m/s
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek