Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

fyzika- zákon akce a reakce

prosím, nevíte vzorecek pro výpočet?je to p=m.v, p=F.t ??a ještě nevíte co je to to p??
Témata: fyzika

3 reakce

| Nahlásit
Veličině F.t se říká impuls síly a rozměrově je to totéž co m.v, tj. hybnost (ta se obvykle značí p). Prakticky to znamená, že účinek impulsu síly je totožný se změnou hybnosti tělesa, na které ta síla F po tu danou dobu t působila. Vychází to z druhého Newtonova zákona (zákon síly) - viz cs.wikipedia.org/wiki/Newtonovy_pohybové_zákony.

Zákon akce a reakce je něco jiného - to je třetí Newtonův zákon, který praví, že vzájemné silové působení dvou těles má vždy stejnou velikost a opačnou orientaci - jakou silou se snažím odstrčit já tebe, takovou tlačíš i ty proti mě, ale na druhou stranu (dokud jeden z nás nepovolí). Takže fyzikální vztah je tam F1 = -F2.

Je ale pravda, že se tyhle dvě věci mohou potkat - klasický případ, kdy z nehybné lodičky na klidné hladině vodorovně odhodím těžkou hroudu zlata tak, že na ni působím silou F po dobu t (pak už se jí nedotýkám a loďka i hrouda si žijí každá vlastním životem). Zákon akce a reakce praví, že stejnou silou, jakou jsem musel působit na tu těžkou hroudu, působila i ona na mě (i s loďkou) v opačném směru (po stejnou dobu ovšem). Takže jak hrouda, tak loďka obdržely stejný impuls síly opačně orientovaný a při známých hmotnostech můžu podle zákona síly spočítat, jakou nabyly rychlost a jak rychle se začaly vzdalovat.

Dá se to vidět tak, že jsem se o tu těžkou věc i s loďkou jakoby odstrčil a když jsou naše hmotnosti srovnatelné, rozhýbe se viditelně i ta věc. Kdybych se na téže loďce odrazil třeba o útes na pobřeží (který je ovšem pevně spojen se zbytkem zeměkoule) pohne se (teoreticky) v opačném směru celá zeměkoule :-)
| Nahlásit
Na tank stojíci na silnici působí tihová síla (akce). Na jaké těleso působí reakce
| Nahlásit
Podle mě působí

- tíže tanku na silnici,
- reakce silnice na tank.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek