Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Hmotnostní koncentrace vzorku NaB a 2 další otázky

Pojmenovat Ni(HCO3)2
Jaká je hmotnostní koncentrace vzorku NaBr (M = 102,9 g/mol)? Na vysrážení 61 ml roztoku bylo použito 110 ml roztoku AgNO3 (c = 0,01 mol/l). (Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa).


Vypočítejte, kolik protonů se uvolní při úplné disociaci 20 mmol H3PO4


Jaká je hmotnostní koncentrace roztoku KCl, obsahuje-li 108 ml roztoku 5,3 g KCl (zaokrouhlete na dvě desetinná místa)?
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
https://www.ontola.com/cs/ondi/qvgsqu/hmotnostni-koncentrace-vzorku-nabr

Myslím, že počet molekul ve 20 mmol H3PO4 x 3

Zřejmě pomocí trojčlenky určit hmotnost
KCl v 1000 ml roztoku [g/1000 ml] = [g/dm³]
(Upr. 05.07. 17:40) | Nahlásit
Kolega má pravdu.
Ad 2: n(H+) = 3*n(H3PO4) = 60mmol; N(H+) = n(H+)*NA = 0,06mol*6,022*10^23 = .....
Ad 3: cm = m/V = 5,3/108 = 0,04907g/cm3 = 49,07 g/dm3. Nebo přímo
cm = 5,3g/0,108dm3 = 49,07 g/dm3.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek