(Upr. 20.10.2014 11:15) | Nahlásit

Prosím o zapsání a vyčíslení rovnice

Arsenitá sůl reaguje s hydrogenuhličitanem, vzniká arsenitan a oxid uhličitý
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Navrhni svůj postup, rád ho zkontroluji, nebo počkej až se dostaví Mezek, on za tebe úlohu ochotně vyřeší.
| Nahlásit
Nevím jak rozlišit arsenitou sůl a arsenitan

(As03)3- + (HCO3)- -> (AsO3)3- + CO2

Vzhledem k vodíku na levé straně by na druhé asi měla vznikat ještě voda, ne?

A pak mám ještě jednu rovnici:

"stříbrná sůl s roztokem hydroxidu poskytuje oxid stříbrný"
(Upr. 20.10.2014 12:21) | Nahlásit
Arsenitá sůl je třeba AsCl3:
AsCl3 + 4NaHCO3 = NaAsO2 + 3NaCl + 3CO2 + 2H2O
V arsenité soli je As(3+) kationtem, v arsenitanu je As centrálním atomem složeného aniontu, že?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek