Ontola > diskuze
| Nahlásit

rozdíl mezi roztokem a taveninou?

a jaké výhody má tavenina při elektrolýze?

děkuji moc, předem
Témata: Nezařazené

1 reakce

(Upr. 18.10.2012 16:58) | Nahlásit
Roztok je homogenní směs dvou látek, z nichž jedna je za daných podmínek kapalná, a druhá přechází do kapalné fáze rozpouštěním. Ale za roztok je považována i homogenní směs dvou látek, které jsou za dané teploty obě kapalné. Tavenina je kapalná fáze, vzniklá zahříváním původně pevné látky. Může jít o čistou látku - jednosložková tavenina nebo roztok několika látek, při čemž rozpouštědlem je ta, která taje nejdříve. Pokud pevná látka, vzniklá ochlazením taveniny, má stejné složení jako původní roztok dvou nebo více složek, mluvíme o tuhém roztoku. Ten nemá vyvinutou pravidelnou strukturu. Příkladem je třeba sklo. Z taveniny může některá složka během tuhnutí vykrystalovat, pak mohou být její krystaly spojeny nebo obklopeny tuhým roztokem níže tuhnoucí taveniny. Speciálním případem jsou tuhé roztoky kovů - označujeme je jako slitiny.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek