Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Elektro_chemie

Dobrý den, nevím si rady s těmi to příklady.

1. Jaký je elektrodový potenciál stříbrné elektrody ponořené roztoku svých kationtů o koncentraci 1,6 mol/dm3 a teplotě 10 °C?

2. Za jak dlouho se při elektrolýze roztoku ZnSO4 vyloučí 79,8 g Zn, pokud jím protéká proud o intenzitě 7,3 A?

3. Kolik gramů draslíku se vyloučí na katodě, pokud prochází taveninou KCl proud o intenzitě 5,7 A po dobu 8,2 minut.

4. Jaká je relativní atomová hmotnost kovu, pokud při elektrolýze projde elektrolytem obsahujícím čtyřmocné kationty tohoto kovu procházel proud 5,7 A po dobu 32,1 minut a zároveň se na elektrodě vyloučí 1,3614674455959 g tohoto kovu?

5. Jakou intenzitu má proud, díky kterému se při elektrolýze roztoku GaCl3 vyloučilo za 196,5 minut 14,9 g Ga.

6. Vypočítejte elektromotorické napětí článku složeného z platinové elektrody ponořené do roztoku platnatých kationtů o koncentraci 0,2 mol/dm3 a zirkoniové elektrody ponořené do roztoku zirkoničitých kationtů o koncentraci 1,6 mol/dm3 při teplotě 11 °C.

Předem děkuji za odpověď
Témata: chemie

5 reakcí

| Nahlásit
Zkusila bych to takhle:
1) T = 10 °C = 283,15 K
Nerstova rovnice:
E = E° + (R*T/z*F)*ln(c) = 0,799 + (8,314*283,15/1*96485)*ln(1,6) = 0,81 A

2) A = M/F*z
m = M*I*t/F*z
M(Zn) = 65,41
t = (m*F*z)/(M*I) = (79,8*96485*2)/(65,41*7,3) = 32250 s = 8,96 hodin

3) M(Al) = 39,1
t = 8,2 minut = 492 s
m = (M*I*t)/(F*z) = (39,1*5,7*492)/(96485*1) = 1,136 g

4) t = 32,1 minut = 1926 s
M = (m*F*z)/(I*t) = (1,3614674455959*96485*4)/(5,7*1926) = 47,86

5) t = 196,5 minut = 11790 s
M(Ga) = 69,7
I = (m*F*z)/(M*t) = (14,9*96485*3)/(69,7*11790) = 5,25 A
| Nahlásit
Děkuji vše odpovídalo .
Ještě jestli mohu poprosit o 6.
Děkuji
| Nahlásit
Možná takhle, ale nejsem si tím vůbec jistá, tyhle příklady mi většinou nevyjdou:
T = 273,15 + 11 = 284,15K
E(Pt) = E° + (R*T/z*F)*ln(c) = 1,2 + (8,314*284,15)/(2*96485)*ln(0,2) = 1,18 V
E(Zr) = E° + (R*T/z*F)*ln(c) = -1,53 + (8,314*284,15)/(4*96485)*ln(1,6) = -1,52 V
E = 1,18 - (-1,52) = 2,7 V
| Nahlásit
Tak tě potěším tenhle ti vyšel :)
Děkuji
| Nahlásit
Tak super :) Jo a za málo. :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek