| Nahlásit

Co je to mazut?

Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Výraz pocházá z turečtiny, jedná se o zbytek po atmosférické destilaci ropy. Používá se jako palivo nebo se vakuově destiluje na olejové frakce (zbývá asfalt).
| Nahlásit
Nema nekdo vic onformaci?? potrebuju to aspon na pul stranky...
| Nahlásit
Nema nekdo vic onformaci?? potrebuju to aspon na pul stranky...
| Nahlásit
* Pohonné látky, správněji pohonná paliva, látky, jež jsou ve spalovacích (výbušných) motorech zdrojem mechanické energie. Pohonná látka se tlakem nebo elektr. jiskrou ve směsi se vzduchem rozloží na jednoduché plynné zplodiny, čímž tlak reakční směsi značně stoupne. Energie takto uvolněná převádí se na pístech motoru v energii mechanickou. Nejdůl. [Pohonné látky] kapalné jsou: nafta a její deriváty benzin, petrolej, mazut, oleje minerální, dále alkohol, benzol; z plynných svítiplyn, generátorový plyn, dvojplyn, vodní plyn, methan, propan, acetylen, plyn ze dřeva, zemní plyny, kychtový plyn. Z pevných pohonných látek nejdůl. jsou dřevěné uhlí (jež se dodatečně zplyňuje) a naftalin.
| Nahlásit
Destilace ropy

ropy (nafty, zemního oleje). [Destilace]-í se získají z ropy: benzin, petrolej, plynový olej, růz. mazací oleje a asfalt. K [Destilace]-i ropy slouží četná zařízení. Nejst. jsou vodorovné kotle o obsahu 10-100 t, zahřívané ze spodu, n. plamenci přímým plamenem. V těchto kotlech, zv. petrolejové, oddestiluje se voda v ropě obsažená a benzin (zv. surový). Když spec. váha destilátu značně stoupla, počne se uváděti do kotle přímá pára a produkt destilace se odvádí do nádrží pro petrolejový destilát. Po oddestilování petroleje zbytek zv. mazut se odpouští do olejových kotlů, které jsou mnohem menší. V nich se destiluje pomocí vakua a přehřáté páry i přímého ohně. U ropy, která neobsahuje parafin, jímá se 5-10 a i více frakcí. Zbytek v kotli bývá měkký n. tvrdý asfalt. Frakce získané při olejové [Destilace]-i se vyváří, aby se zbavily vody, a pak se rafinují kys. sírovou a louhem n. kys. sírovou a odbarvovacími prášky. Získávají se tak nejrůznější oleje strojní, automobilové, transformátorové, turbinové atd. U ropy, která obsahuje parafin, jímá se jen jedna n. dvě frakce v olejové [Destilace]-i. Destilát se ochlazuje, čímž se z něho vyloučí parafin, který se odfiltruje n. odcentrifuguje, a olej, který odtéká, se podrobí redestilaci. Teprve tyto redestiláty se rafinují. Ve větších rafineriích bývá zařízena nepřetržitá petrolejová [Destilace], sestávající z 5 ba i 20 kotlů umístěných kaskádovitě vedle sebe. Surová ropa přitéká z vysoko položené nádržky do destilátových předhřívačů a pak jde postupně z jednoho kotle do druhého, kde oddestilovávají stále těžší a těžší podíly. Z posl. kotle odtéká mazut. Jiné zařízení k [Destilace]-i ropy je pipe still rozšířené hl. v Am. Pozoruhodné je Borrmannovo zařízení destilační, kde spotřeba paliva je minimální. Při něm ropa přehřeje se spolu s parou (aby nezkrakovala) na tak vysokou teplotu, aby při opuštění přehřívače (v němž je tlak) se téměř vše vypařilo. Frakciovanou kondensací nastává dělení jednotl. součástí.
| Nahlásit
Stačí?
| Nahlásit
Díky moc :-*
| Nahlásit
Bohate staci :)
| Nahlásit
destilační zbytek atmosférické kolony
| Nahlásit
kde se prosím u ná dnrs vyrábí
| Nahlásit
prosim co to sou derivaty?potrebuju to moc dulezite
| Nahlásit
najdeš to tady

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/derivat

je to tu rozebíráno velmi obecně, spíš z hlediska fyziky a chemie. Dneska se tento pojem velmi často objevuje ve finančnictví, viz

http://knihy.abz.cz/prodej/financni-a-komoditni-derivaty-v-praxi.

Čistě chemické použití termínu najdeš v článku

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/540239-derivaty-uhlovodiku
| Nahlásit
a stojí třetinu co nafta, proto na něj jezdí lodě
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek