Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Jak je to s přímou citací?

Ahoj, chci se zeptat, pokud mám z knížky doslovně vypsaný nějaký postup např.
- Vymezení pracovního prostředí
- Vyhledávání nebezpečí
- Stanovení jednotlivých rizik
- Celkové vyhodnocení rizik

Musím ho uvádět do kurzivy, když ho doslova přebírám, ale text pod jednotlivými body bude parafrázovaný. Děkuji
Témata: český jazyk

1 reakce

| Nahlásit
Nejsem odborník na citace, ale cituje se tak, že musí být zřejmé, že jde o citaci (kurzíva nebo jiný druh písma, v uvozovkách atd.) a musí být uvedený zdroj.

Jinak co se týče rozsahu citace atd., to upravuje § 31 autorského zákona:

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,

b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,

c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek