| Nahlásit

Chemie - výpočedt

1 cm3 98% H2SO4 (ro = 1, 8361 g/cm3) byl použit pro přípravu 2,5 dm3 jejího roztoku. Vypočítejte pH připraveného roztoku. Vyšlo mi to 2, 13, ale výsledek má vyjít 1, 83. Děkuji za pomoc!
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
V 1 cm3 o hmotnosti 1,8361g bylo
m(H2SO4) = 1,8361*0,98 = 1,7994g H2SO4; M(H2SO4) = 98,0785g/mol
n(H2SO4) = 1,7994/98,0785 = 0,01835mol H2SO4; koncentrace H2SO4 ve výsledném roztoku byla
c(H2SO4) = n/V = 0,01835/2,5 = 0,00734 mol/dm3.
H2SO4 disociuje podle rovnice H2SO4 + 2H2O = 2H3O+ + SO4(2-), takže
c(H3O+) = 2*c(H2SO4) = 0,01468mol/dm3; pH = -log(c(H3O+) = -log(0,01468) = 1,83

Patrně jsi zapomněl/-la, že H2SO4 je dvojsytná.
| Nahlásit
Co přesně znamená, že je dvojsytná?
| Nahlásit
Že jedna molekula H2SO4 může ve vodném roztoku uvolnit dva H+ za vzniku H3O+ a může tak reagovat s 2 molekulami jednosytného hydroxidu. Podobně mohou být vícesytné i hydroxidy:
Ca(OH)2 je dvojsytný, Al(OH)3 je trojsytný, KOH je jednosytný hydroxid.
HCl nebo HNO3 jsou jednosytné H2SO3 nebo H2CO3 jsou dvojsytné, H3PO4 je trojsytná a třeba H5P3O10 je pětisytná.
Ve tvém příkladu je H2SO4 dvojsytná silná kyselina, a z toho plyne že
c(H3O+) = 2*c(H2SO4).
| Nahlásit
A proc to neplati i v tomto priklade: Jaké bude pH roztoku H2SO4, byl-li objem jejího koncentrovaného roztoku určený pro přípravu 6 dm3 roztoku o pH = 2,7 použit pro přípravu 10 dm3 této kyseliny?
| Nahlásit
Tady můžeš počítat přímo s koncentrací H3O+, v obou případech bude H2SO4 zcela disociovaná:
C*V = C1*V1; c = 10^-2,7 = 0,001995; V = 6dm3; V1 = 10dm3
c1 = c*V/V1 = 0,001995*6/10 = 0,001197; pH = -log(0,00197) = 2,92

OK?
| Nahlásit
Ok, dekuji!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek