| Nahlásit

jaká je koncentrace amonných iontů v roztoku fosforečnanu amonného, který má koncentraci c=50mmol.dm-3?

Témata: chemie
Diskuze
(Upr. 08.06.2014 10:37) | Nahlásit
Odkud je tahle úloha? Musel bys napsat vzorec. Většinou se takto označuje hydrogenfosforečnan amonný (NH4)2HPO4. Ion PO4--- má totiž pKb 1,68, zatím co amoniak 4,75. Fosforečnanový aniont je tedy daleko silnější zásadou než amoniak, takže ve vodném roztoku může existovat jen kombinace iontů HPO4--, NH4+ a volného NH3. A musela by se složitě počítat rovnováha, protože ve hře je ještě hydrolýza HPO4-- ⇄ H2PO4-.
| Nahlásit
Ahoj, chtěla bych se zeptat na tu samou úlohu. Je to ze skript na přijímací zkoušky na MUNI...
| Nahlásit
Ahoj, souhlas s tím že to je hloupý, ale k výsledku lze dojít takto:

(NH4)3PO4 má koncentraci ze zadání 50 mmol/l. Amonné kationty se z něj uvolní 3 (ze vzorce), a proto bude jejich koncentrace 3x vyšší než původní koncentrace fosforečnanu amonného - 0,150 mol/l.
Ve skriptech z roku 2019 je to možnost D, která by měla být správně.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek