Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

příklady chemie, rozpustnost

\dobrý den,
mohu se zeptat na tyto příklady, nebo aspon na princip jak se počítají?

1.Vypočítejte hmotnost nerozpuštěného dekahydrátu uhličitanu sodného, jestliže
smícháme 160,0 g Na 2 CO 3 ·10H 2 O a 140,0 g vody a soustavu temperujeme na teplotu
20 °C.
Rozpustnost Na 2 CO 3 ve 100 g H 2 O:
21,65 g při teplotě 20 °C.2. Vypočítejte hmotnost vody, kterou je třeba odpařit z 1,0 kg roztoku síranu draselného
s w = 0,040, abychom získali roztok K 2 SO 4 nasycený při teplotě 50 °C.
Rozpustnost K 2 SO 4 ve 100 g H 2 O:
16,6 g při teplotě 50 °C.


3. Vypočítejte, kolik g vody je třeba odpařit ze 150,0 g roztoku chloridu amonného,
nasyceného při teplotě 20 °C, abychom získali roztok této soli nasycený při teplotě
50 °C.
Rozpustnost NH 4 Cl ve 100 g H 2 O:
50,4 g při teplotě 50 °C,
37,2 g při teplotě 20 °C.


4. Vypočítejte hmotnost jodidu draselného, který vykrystaluje, když 200,0 g jeho roztoku
nasyceného při teplotě 100 °C ochladíme na teplotu 20 °C.
Rozpustnost KI ve 100 g H 2 O:
144,5 g při teplotě 20 °C,
208,6 g při teplotě 100 °C.


5. Vypočítejte hmotnost roztoku bromičnanu draselného nasyceného při teplotě
100 °C, jestliže jeho ochlazením na teplotu 20 °C vykrystalovalo 50,00 g KBrO 3 .
Rozpustnost KBrO 3 ve 100 g H 2 O:
49,7 g při teplotě 100 °C,
6,84 g při teplotě 20 °C.
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
1: Vypočítáme hmotnostní zlomky Na2CO3 v dekahydrátu (w1) a nasyceném roztoku (w2):
w1 = M(Na2CO3)/M(dekah.) = 106/286,1 = 0,3705; w2 = 21,65/121,65 = 0,178 a použijeme směšovací rovnici pro výpočet hmotnosti rozpuštěného dekahydrátu:
140*0 + m1*w1 = m2*w2; 140g + m1 = m2 => 0,3705*m1 = 0,178*(140 + m1)
0,3705*m1 = 24,92 + 0,178*m1 => (0,3705-0,178)*m1 = 24,92 => m1 = 129,45g dekahydrátu se rozpustí, nerozpuštěno zůstane 160 - 129,45 = 30,55g dekahydrátu.

2: w2(K2SO4;50°) = 16,6/116,6 = 0,1424. Množství K2SO4 se nemění, bude platit:
w1*m1 = w2*m2 => 1000*0,04 = 0,1424*m2 => m2 = 40/0,1424 = 280,9g
m(H2Oodp.) = 1000 - 280,9 = 719,1g

3: w(20) = 37,2/137,2 = 0,2711; w(50) = 50,4/150,4 = 0,3351; a dál už jako v předchozím příkladu.

4: Tady bych použil bilanci vody. Její hmotnost se nemění. Hmotnostní zlomky vody jsou
w(100) = 100/308,6 = 0,324; w(20) = 100/244,6 = 0,4088; bude platit
w1*m1 = w2*m2 => 200*0,324 = m2*0,4088 => m2 = 158,5 je hmotnost roztoku po ochlazení na 20°. Hmotnost roztoku klesla o vyloučené krystaly: m = 200-158,5 = 41,5g

5:w(20) = 6,84/106,84 = 0,064; w(100) = 49,7/149,7 = 0,332
w20 * m20 + m(kr) = w100*m100; m20 + m(kr) = m100 => m20 = m100 - m(kr)
0,064*(m100 - 50) + 50 = 0,332*m100 => 46,8 = 0,268*m100 => m(100) = 174,62g

Co není jasné?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek