| Nahlásit

reálné plyny - fyzikální chemie

Ahoj, potřebovala bych poradit s příkladem z fyzikální chemie.

Pro molekulu dusíku při 27°C určete zastoupení molekul o rychlosti
a) přesně 500m/s
b) mezi 500-505m/s

Předpokládejte, že rozdělení molekul je v tomto rozsahu konstantní.
M(N2)= 28g/mol
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Použít Maxw-Boltz rozložení rychlosti molekuly:
https://www.wikiskripta.eu/w/Maxwellovo-Boltzmannovo_rozd%C4%9Blen%C3%AD_rychlost%C3%AD
Vypočítat f(500) a k odpovědím určit f(500)*∆v.

ad a) ∆v = 0 -> odpověď 0 %
ad b) ∆v = 5 -> odpověď f(500)*5*100 = ... %
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek