Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

chemie, Příklady, koncetrace,.....

1.) Hmotnostní koncentrace roztoku chlornanu sodného je 10g/l. Jaká je látková koncentrace tohoto roztoku? Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5.

2.) Kolik je třeba navážit krystalického bezvodého dihydrogenfosforečnanu draselného na přípravu 250ml roztoku o koncentraci 0,1mol/l? Ar(K)= 39, Ar(P) = 31.
Témata: chemie

2 reakce

(Upr. 25.11.2012 04:26) | Nahlásit
1. chlornan sodný > vzorec
2. vzorec: NaClO
3. Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5, Ar(O)=16 (zaokrouhlené atomové hmotnosti jednotlivých prvků)
4. M=23+35,5+16=74,5 g/mol (molární hmotnost)
M(NaClO)=74,5 g/mol

c(m)=m/V (koncentrace hmotnostní)

c(m)=10g/l (koncentrace hmotnostní)

c(M)=m/(M*V) (koncentrace molární)

c(M)=m/(M*V)=(m/V)/M=c(m)/M

c(M)=10/74,5 mol/l

c(M)=0,13422818791946308724832214765101 mol/l

Koncentrace bude 0,134 mol/l

Koncentrace bude 0,134 M (molární roztok).
(Upr. 25.11.2012 04:31) | Nahlásit
1. dihydrogenfosforečnanu draselného > vzorec
2. vzorec: KH2PO4
3. Ar(K)=39, Ar(P)=31,Ar(O)=16, Ar(H)=1 (zaokrouhlené atomové hmotnosti jednotlivých prvků)
4. M=39+2*1+31+4*16=136 g/mol (molární hmotnost)
M(KH2PO4)=136 g/mol

n - látkové množství (mol)
m - hmotnost látky (g)
M - molární hmotnost (g/mol)

n=m/M

c(M)=n/V (koncentrace molární)

c(M)=m/(M*V) (koncentrace molární)

Zadání:
c=0,1 mol/l
V=250 ml = 0,250 dm3 = 0,250 l
M=M(KH2PO4)=136 g/mol

m=c*M*V=0,1*136*0,250=3,4 g

Navážka bude 3,4 g KH2PO4 pro přípravu 0,1 M roztoku.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek